Het leefmilieu, een stand van zaken

De Staat van het Leefmilieu – als een geheel van thematische indicatoren en punctuele focusonderwerpen – kan op verschillende manieren geraadpleegd worden :

 

 

In 't kort

Een dynamisch overzicht een selectie van gegevens uit de Staat van het Leefmilieu

 

Volledige versie

Een gedetailleerde balans van de toestand en de evolutie van het leefmilieu – indicatoren en focusonderwerpen

 

Factsheets

Thematische fiches ter aanvulling van de indicatoren en de focus

 

Milieu-atlas

Interactieve tool van de kaarten gepubliceerd in de Staat van het Leefmilieu

 

Archief

Voorgaande edities van de verslagen over de Staat van het Leefmilieu

 

Wettelijke context & methodologie

Wettelijke basis en gevolgde methodologien van de Staat van het Leefmilieu

Datum van de update: 04/08/2020