Het leefmilieu, een stand van zaken

De Staat van het Leefmilieu – als een geheel van thematische indicatoren en punctuele focusonderwerpen – kan op verschillende manieren geraadpleegd worden :

 

 

In 't kort

Een dynamisch overzicht een selectie van gegevens uit de Staat van het Leefmilieu

 

Volledige versie

Een gedetailleerde balans van de toestand en de evolutie van het leefmilieu – indicatoren en focusonderwerpen

 

Factsheets

Thematische fiches ter aanvulling van de indicatoren en de focus

 

Milieu-atlas

Interactieve tool van de kaarten gepubliceerd in de Staat van het Leefmilieu

 

Verslag over de Staat van het Leefmilieu

Verschillende edities van de verslagen over de Staat van het Leefmilieu

 

Methodologie

Gevolgde methodologien voor 

de stand van zaken

Datum van de update: 11/09/2020