Het leefmilieu, een stand van zaken

De Staat van het Leefmilieu – als een geheel van thematische indicatoren en punctuele focusonderwerpen – kan op verschillende manieren geraadpleegd worden :

 

 

Datum van de update: 16/03/2020