News

 • 16/09/2019

  20 jaar milieu-inspectie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: balans en vooruitzichten

  Leefmilieu Brussel heeft het genoegen u uit te nodigen op het colloquium over de inspectiepraktijken en hun evolutie op het terrein dat in onze lokalen zal worden georganiseerd op 21 november a.s.

 • 16/09/2019

  Leefmilieu Brussel nr. 46 : het energieverbruik optimaliseren

  De editie van september, oktober, november 2019 van Leefmilieu Brussel News, het driemaandelijks tijdschrift voor de Brusselse professionelen, staat online.

 • 11/09/2019

  5 december 2019: Colloquium “Bodem - naar een duurzaam beheer van de Brusselse bodems”

  15 jaar geleden werkte het Brussels Gewest een bodemordonnantie uit om de bodemverontreiniging te bestuderen en te behandelen om zo de leefomgeving van zijn inwoners te verbeteren en de sociaaleconomische uitdagingen het hoofd te bieden.

 • 10/09/2019

  Acoustic Day : afspraak op donderdag 17 oktober in de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel!

  Bent u als bouwprofessional geïnteresseerd in akoestische diensten en oplossingen? Bent u zelf een akoestisch professional en wilt u van gedachten wisselen met experts uit heel België? Neem dan deel aan de eerste Belgisch beurs van de bouwakoestiek
 • 09/09/2019

  Elektronische facturatie: informatiesessies voor bedrijven

  Easybrussels organiseert regelmatig informatiesessies over elektronische facturatie voor leveranciers van Brusselse administraties. Deze sessies zijn gratis en vinden plaats op verschillende locaties in het Brusselse Gewest.