Afval beheren

Het verminderen en beheren van afval afkomstig van beroepsactiviteiten in het Brussels Gewest