Gebouwen en sites beheren

Gebouwen van ondernemingen, bedrijfsterreinen, groene ruimten en de openbare ruimte milieuvriendelijk en duurzaam beheren