Klachten, meldingen en waarschuwingen

Geluidshinder, dierenverwaarlozing of -mishandeling, elektromagnetische golven, bodemverontreiniging