U bent hier

De specifieke exploitatievoorwaarden

Een goudmijn aan nuttige informatie

Beschikt u over een milieuvergunning en wilt u de voorschriften (exploitatievoorwaarden in de vergunning) beter begrijpen, die erin opgenomen zijn?

Wilt u beginnen met de exploitatie van ingedeelde inrichtingen (zoals een carrosseriebedrijf, een werkplaats voor de reparatie van voertuigen of, eenvoudiger nog, een verwarmingsketel met een vermogen van meer dan 100 kW)?

Dan is er voor u de specifieke toelichtings- (of ondernemers)gids die door Leefmilieu Brussel werd uitgewerkt voor het merendeel van de meest voorkomende ingedeelde inrichtingen.

Deze ondernemersgidsen zullen u helpen om de specifieke verplichtingen te begrijpen die uw milieuvergunning zou kunnen bevatten, en deze ook na te leven.

Elk van deze gidsen zal u een beter inzicht bezorgen in de opgelegde bepalingen, de te treffen voorzorgsmaatregelen, de verplichte controles, enz. die eigen zijn aan de exploitatie van de desbetreffende ingedeelde inrichting.

We benadrukken echter dat het hier gaat om een toelichting bij de betreffende regelgeving. Het raadplegen van de verschillende gidsen ontheft de betrokkenen niet van de strikte naleving van de geldende wetgeving. 

 1. Ondernemersgids Gevaarlijke producten die buiten een gebouw worden opgeslagen
 2. Ondernemersgids Laboratoria
 3. Ondernemersgids Nieuwe of bestaande verwarmingsketels
 4. Ondernemersgids Onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen
 5. Ondernemersgids Carwash
 6. Ondernemersgids Carrosseriebedrijven
 7. Ondernemersgids Luchtcompressoren en persluchtreservoirs
 8. Ondernemersgids Noodgroepen
 9. Ondernemersgids Koelinstallaties
 10. Ondernemersgids Overdekte en ondergrondse parkings
 11. Ondernemersgids Openluchtparkings
 12. Ondernemersgids Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw
 13. Ondernemersgids Statische transformatoren
 14. Ondernemersgids Ventilatoren
 15. Ondernemersgids Schouwspelzalen
 16. Ondernemersgids Niet-ingegraven stookolie opslagtanks
 17. Ondernemersgids Ingegraven stookolie opslagtanks
 18. Ondernemersgids Werkplaats voor de bereiding van levensmiddelen
 19. Ondernemersgids Werven voor verwijdering en inkapseling van asbest
Datum van de update: 14/06/2019