U bent hier

Hoofdstuk 9 : Milieuvergunningen (professionnels)

Bepaalde installaties of activiteiten kunnen bijzondere risico's inhouden voor het leefmilieu, de gezondheid en de veiligheid van de omwonenden.  Om deze 'ingedeelde' inrichtingen uit te baten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dient men houder te zijn van een bijzondere vergunning die bepaalt welke voorwaarden moeten worden nageleefd.

Voor wie?

Er bestaan meer dan 200 soorten ingedeelde activiteiten en installaties, verdeeld in 6 klassen op basis van het belang van de impact die deze kunnen hebben. Het gaat bijvoorbeeld om diverse werkplaatsen, drukkerijen, laboratoria, maar ook parkings, bakkerijen, slagerijen, carwashes, schouwspelzalen of terreinen waar stookolietanks zijn ondergebracht. Als uitbater van een ingedeelde installatie moet u de wetgeving op de milieuvergunning naleven.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • Om een ingedeelde installatie uit te baten, moet u houder zijn van een milieuvergunning of een voorafgaande verklaring, afhankelijk van de klasse waartoe uw installatie behoort.
  • U bent ook gehouden tot naleving van de uitbatingsvoorwaarden wat betreft lawaai, afvalstoffenbeheer, energieverbruik, transport en standplaatsen, bijvoorbeeld. Daarnaast moet u alle voorzorgen nemen om gevaar en hinder door uw installaties te beperken;

Informeer u!

Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk 'Milieuvergunning' (.pdf) van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 10/07/2017