U bent hier

Hoofdstuk 8 : Pesticiden (professionnels)

Om de risico's en de effecten van pesticiden op de menselijke gezondheid en het leefmilieu te verminderen, verbiedt de wetgeving, behoudens afwijkingen, het gebruik van pesticiden in de buurt van mensen of van gevoelige gebieden en in de openbare ruimten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het professionele gebruik van pesticiden is bovendien onderworpen aan strenge regels.

Voor wie?

De reglementering betreffende het gebruik van pesticiden is van toepassing op alle gebruikers. 

De regelgeving gaat u zeker aan wanneer:

  • u pesticiden gebruikt in het kader van uw beroepsactiviteit als operator, technicus, werknemer, zelfstandige of onderaannemer;
  • u verantwoordelijk bent voor het beheer en het onderhoud van openbare ruimten.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • Het gebruik van pesticiden is verboden in openbare ruimten, kwetsbare gebieden en in beschermingszones voor grondwaterwinning, behoudens afwijking.
  • Ongeacht of u een beroepsmatige gebruiker, een verdeler of een adviseur bent, u moet houder zijn van een fytolicentie.
  • Indien u pesticiden gebruikt, bent u verplicht om een register bij te houden van de gebruikte pesticiden en moet u de zone afbakenen zodat het publiek deze niet kan betreden. U dient verder de regels inzake gebruik, opslag en verwijdering te volgen.

Informeer u!

Voor meer informatie, raadpleeg hoofdstuk 'Pesticiden' (.pdf)  van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 10/07/2017