U bent hier

Hoofdstuk 5 : Oppervlaktewateren (professionnels)

Rivieren, vijvers, poelen, kanalen: de oppervlaktewateren maken deel uit van de watercyclus en moeten beschermd worden tegen elke vorm van verontreiniging die de menselijke gezondheid en het leefmilieu kan aantasten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft daarom strikte regels ter zake opgesteld.

Voor wie?

Ongeacht of u een particulier of een beroepsbeoefenaar bent, alle lozingen in de oppervlaktewateren zijn onderworpen aan vergunningen.  Als beroepsbeoefenaar gaat deze verplichting u des te meer aan indien uw activiteit lozingen van industrieel afvalwater inhoudt.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

Het is ten strengste verboden om voorwerpen of afvalstoffen, in eender welke vorm, zelfs fijngemalen, in het oppervlaktewater te lozen.

Afvalwater lozen is overigens steeds onderworpen aan een toelating en aan voorwaarden.

Informeer u!

Voor meer informatie over de verplichtingen inzake lozingen in oppervlaktewateren, raadpleeg hoofdstuk 'Oppervlaktewater' (.pdf) van het Vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 07/07/2017