U bent hier

Hoofdstuk 3 : Geluidshinder (professionnels)

Lawaai wordt in de stad als één van de voornaamste vormen van milieuhinder beschouwd. Om dergelijke hinder te voorkomen en geluidsoverlast te beperken, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maximale geluidsniveaus ingesteld..

Voor wie?

Al wie lawaai maakt of gehinderd wordt door lawaai heeft er baat bij om de geluidsnormen te kennen en na te leven of te doen naleven.  Als beroepsbeoefenaar gaat deze regelgeving u zeker aan als:

  • u een inrichting uitbaat die open is voor het publiek, zoals een café, een bar, een restaurant, een schouwspelzaal of een sportzaal;
  • uw activiteit ingedeeld is en een milieuvergunning vereist;
  • u voor een architecten- of studiebureau werkt.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

De maximale geluidsniveaus werden bepaald in functie van:

  • de dag: weekdagen, zaterdag, zondag en feestdagen;
  • de periode: overdag, 's avonds en 's nachts;
  • de plaats waar de geluidsmetingen worden uitgevoerd: afhankelijk van het type bezetting van de ruimte (slaapkamer, woonkamer, ...) voor metingen die binnen gebeuren of de betreffende zone van het Gewestelijk Bodembestemmingsplan (GBP) voor metingen die buiten worden uitgevoerd.

Deze normen houden zowel rekening met het omgevingsgeluid als met sterke trillingen en korte, harde geluiden. Specifieke normen zijn ook van toepassing op geluidshinder afkomstig van het luchtverkeer.

Informeer u!

Voor meer informatie over de geluidsnormen,  raadpleeg hoofdstuk 'Geluidshinder' (.pdf) van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 13/12/2019