U bent hier

Hoofdstuk 13 : Dierenwelzijn (professionnels)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden dieren beschermd door een wetgeving die hun welzijn garandeert, ongeacht of ze zich thuis, in een dierenwinkel, in een laboratorium of in het slachthuis bevinden.  Duidelijke criteria bepalen zo de omstandigheden waarin de dieren worden opgevangen, van voeding tot verzorging, transport, verkoop, voortplanting en slacht.

Voor wie?

Tal van bepalingen hebben zowel betrekking op particulieren, eigenaars of toekomstige diereneigenaars, als op beroepsbeoefenaars.  Sommige maatregelen zijn evenwel specifiek van toepassing op specifieke activiteiten. Dat is meer bepaald het geval bij:

  • erkende fokkerijen, dierenasielen en pensions;
  • winkels waar dieren worden verkocht;
  • laboratoria;
  • zoo's;
  • dierentransportbedrijven;
  • slachthuizen.

Sommige activiteiten zijn ook verboden, zoals het bezit van dieren voor de pelsproductie.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • Ongeacht de beroepsactiviteit waarvoor u een dier houdt, u bent steeds verplicht om voor het dier te zorgen, om het in goede omstandigheden onder te brengen en om zijn bewegingsvrijheid niet uitermate te beperken.  Er zijn minimale voorwaarden van kracht voor het houden van dieren.
  • Er bestaat een lijst van zoogdieren die toegestaan zijn op het gewestelijk grondgebied en het is verboden om een dier te bezitten dat niet op deze lijst staat, tenzij u hiervoor toelating hebt.
  • Om een inrichting voor dieren uit te baten (fokkerij, dierenasiel, pension, dierenwinkel, ...) of om dieren te gebruiken voor laboratoriumdoeleinden, moet u eerst vooraf toestemming krijgen en, in sommige gevallen, over een milieuvergunning beschikken.
  • De verkoop van dieren, en vooral honden en katten, is strikt geregeld. Honden en katten moeten verplicht worden geïdentificeerd en katten moeten worden gesteriliseerd.

Informeer u!

Raadpleeg alle gewestelijke verplichtingen rond dierenwelzijn in het hoofdstuk 'Dierenwelzijn' (.pdf) van het vademecum voor milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 10/07/2017