U bent hier

Hoofdstuk 12 : Grondwater (professionnels)

Om vervuiling tegen te gaan, de volksgezondheid te beschermen en de biodiversiteit te bevorderen, bestaat er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naast de verplichting om de bodem te beschermen, ook een specifieke regelgeving voor waterwinning en lozing in het grondwater.

Voor wie?

Als beroepsbeoefenaar gaat deze regelgeving u zeker aan als:

  • u een grondwaterwinning exploiteert;
  • u in de omgeving een beroepsactiviteit uitoefent.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • Om een grondwaterwinning uit te baten moet u beschikken over een milieuvergunning en de uitbatingsvoorwaarden naleven.
  • Bepaalde activiteiten die de waterkwaliteit zouden kunnen aantasten, zijn onderworpen aan vergunningen of verboden in waterwinningszones en in beschermingsgebieden van grondwaterwinning bestemd voor menselijke consumptie.
  • Het rechtstreeks of onrechtstreeks lozen van sommige stoffen is verboden of onderworpen aan vergunningen.

Informeer u!

Alle gewestelijke verplichtingen betreffende de bescherming van het grondwater vindt u terug in hoofdstuk Grondwater (.pdf) van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 10/07/2017