U bent hier

Hoofdstuk 1 : Luchtkwaliteit, klimaat en emissies van luchtverontreinigende stoffen (professionnels)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft regels vastgelegd inzake luchtkwaliteit om luchtverontreiniging te voorkomen en terug te schroeven. Indien u bepaalde activiteiten uitoefent die gassen uitstoten of geuren verspreiden, kunnen deze bepalingen erg interessant zijn voor u.

Voor wie?

De verplichtingen inzake luchtkwaliteit gelden voor iedereen. Maar vooral de ingedeelde activiteiten waarvan de uitbating een milieuvergunning vereist, en meer algemeen de activiteiten die geuren produceren, worden hier geviseerd. Informeer u zeker indien:

  • u over een verwarmingsinstallatie, een stookolietank, parkings, een elektriciteitsgenerator voor werven beschikt;
  • u een tankstation, een carrosseriebedrijf, een chemische wasserij, een wasserij of een bakkerij uitbaat;
  • meer algemeen, uw activiteit een invloed kan hebben op de luchtkwaliteit.

Merk op dat horeca-activiteiten (snackbar, restaurant, ...) doorgaans onder de gemeentelijke regelgeving vallen.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

De wetgeving legt verschillende beschermende maatregelen op, zoals het periodieke onderhoud van installaties of de afvoer van asbesthoudende afvalstoffen door erkende verwijderaars. Sommige stoffen, waaronder CFK's, of sommige processen, zoals afvalverbranding, zijn bovendien verboden.

Informeer u!

Raadpleeg alle gewestelijke verplichtingen rond luchtkwaliteit in het hoofdstuk 'Lucht' van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Datum van de update: 07/07/2017