U bent hier

Hoofdstuk 10 : Elektromagnetische velden (professionnels)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een reglementering ingevoerd om de bevolking te beschermen tegen golven uitgezonden door sommige antennes (gsm, ...) die potentieel schadelijk zijn voor de gezondheid. Uitbaters moeten strikte normen naleven inzake elektromagnetische velden in openbare ruimten.

Waarover spreken we?

De bepalingen zijn van toepassing op elektromagnetische straling met een frequentie tussen 100 kHz en 300 GHz. Ze zijn niet van toepassing op straling van natuurlijke oorsprong of golven afkomstig van toestellen gebruikt door particulieren, zoals smartphones of individuele hotspots.

Wat zijn de belangrijkste bepalingen?

  • De norm is cumulatief: het vermogen van alle niet-ioniserende straling is strikt beperkt tot 0,096 W/m² (voor een referentiefrequentie van 900 MHz). Met andere woorden: alle installaties die elektromagnetische golven uitzenden moeten het toegelaten vermogen delen.
  • De uitbating is onderworpen aan bepaalde voorwaarden: om een antenne uit te baten dient men houder te zijn van een milieuvergunning en de specifieke uitbatingsvoorwaarden voor deze installaties naleven.

Informeer u!

Raadpleeg hoofdstuk 'Elektromagnetische velden' (.pdf) van het vademecum van de milieu-inbreuken voor professionelen.

Raadpleeg de kaart met zendmasten van het Gewest.

Datum van de update: 13/10/2021