U bent hier

Formulieren voor aanvraag van milieuvergunning, aangifte en milieu-attest

Een formulier easyPermit is beschikbaar voor uw aanvraag van een milieuvergunning van klasse 1A, 1B,2 of 1D, uw aangifte van klasse 1C of 3  en voor de aanvraag van een verlenging van de milieuvergunning. 
Het formulier easyPermit is een dynamisch formulier dat toegang geeft tot een maximum aan informatie en online tools met als doel de samenstelling van een aanvraagdossier voor een milieuvergunning te veréénvoudigen.

U kan vanaf nu uw aanvraag voor een milieuvergunning elektronisch indienen voor de aanvragen van milieuvergunningen en aangiftes die beheerd worden door Leefmilieu Brussel (klasse 1A, 1B, klasse 2 “publiek”, 1C en 1D en verlenging van de milieuvergunning). 

Om uw dossier via elektronische weg in te dienen bij Leefmilieu Brussel, moet u de overeenkomst inzake elektronische communicatie (.pdf) respecteren.

Wij informeren u dat u mogelijks gecontacteerd kan worden door de diensten van Leefmilieu Brussel om (indien u dat wenst) een tevredenheidsenquête in te vullen over de behandeling van uw verzoek.

Omschrijving document

Pdf
versie

Word
versie

Aanvraag milieuvergunning klasse 1A of 1B of 2 of 1D - easyPermit

 

Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, inrichting van klasse 1A of 1B (.doc)

Aangifte klasse 1C of 3 - easyPermit  

Aanvraag verlenging van een milieuvergunning - easyPermit

  Aanvraagformulier voor verlenging van een milieuvergunning (.doc)
Aanvraag tot wijziging van een milieuvergunning - easyPermit   Aanvraagformulier voor wijziging van een milieuvergunning (.doc)
Aanvraag tot wijziging van de uitbatingsvoorwaarden van een aangifte - easyPermit   Aanvraag tot wijziging van de uitbatingsvoorwaarden van een aangifte - easyPermit (.doc)
Aanvraag tijdelijke milieuvergunning   Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, tijdelijke inrichting (.pdf) Aanvraagformulier voor een milieuvergunning, tijdelijke inrichting (.doc)

Aanvraag milieuattest klasse 1A of 1B

Aanvraagformulier voor een milieu-attest, inrichting van klasse 1A of 1B (.pdf) Aanvraagformulier voor een milieu-attest, inrichting van klasse 1A of 1B (.doc)
Datum van de update: 07/06/2022