U bent hier

Nuttige documenten

Infofiches

Formulieren

Een procedure werd voorzien om een verzoek tot afwijking in te dienen wanneer een EPB-eis niet wordt nageleefd. Het verzoek wordt ingediend naam van de eigenaar en indien toepasselijk in naam van de houder of aangever van de milieuvergunning. De voorwaarden zijn tevens opgenomen in het formulier.

Het logboek bevat alle nuttige informatie om het beheer en onderhoud van het verwarmingssysteem te vergemakkelijken. Het opmaken en bijhouden van het logboek is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of indien toepasselijk de titularis/houder van de milieuvergunning. Bij de EPB-oplevering van een verwarmingssysteem en de EPB-diagnose van verwarmingssystemen type 2 wordt de aanwezigheid van het logboek nagegaan. De tabbladen dienen in ‘recto’ afgedrukt te worden. Het logboek mag in papierformaat en/of digitaal bijgehouden worden en dient gemakkelijk te raadplegen zijn.

Het stappenplan wordt aan het logboek bijgevoegd en alle interventies die op het verwarmingssysteem plaatsvinden worden er systematisch in genoteerd.

Pedagogische documentatie « EPB-verwarming »

Pedagogische documentatie in herziening

Opmerking: De pedagogische hulpmiddelen "atmosferische gasketels en ketels met premixbrander" en "doorstroomgasboilers" zijn enkel op aanvraag, via e-mail, beschikbaar.

Pedagogische documentatie « EPB-klimaatregeling »

Pedagogische documentatie in herziening

Datum van de update: 31/03/2022