U bent hier

Milieuverklaringen (professionnels)

De milieuverklaring is een instrument om te communiceren met het publiek: ze moet het mogelijk maken om inzicht te verwerven in

 • milieu-impact van de organisatie en haar milieuresultaten;
 • de doelstellingen om de milieuprestaties te verbeteren;
 • het ingevoerde MBS.

Dit document is het bewijs van een streven naar openheid en dialoog met de partners van de organisatie: overheden, buurtbewoners, klanten, financiële partners, ...

Het is een sleutelelement voor de toegevoegde waarde van het EMAS-systeem als we het met andere vergelijken.

De lijst met in België erkende instanties voor de EMAS-verificatie is beschikbaar op de website van BELAC (let wel op de datum van bijwerking van de lijst!).

De milieuverklaringen van organisaties met een EMAS-registratie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn :

 1. Kabinet van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling (2001)
 2. Volkswagen Brussels : 2002 (.pdf) - 2003 (.pdf)- 2004 (.pdf) - 2005 (.pdf) - 2006 (.pdf) - Audi Brussels (2007) (.pdf) - 2008 (.pdf -9.5M)
 3. Europese Commissie (.pdf) (2005), COM 2007 (.pdf -3.2M) (FR), COM 2007 DPE (.pdf -144K) (FR), COM 2008 (.pdf -2.4M) (FR), COM 2009 (.pdf -2.2) (FR)
 4. Kabinet Els Van Weert Secretariaat en beleidscellen van de Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie (2005)
 5. Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzaam Ontwikkeling (PODDO)2006 (.pdf -244K) 2007 (.pdf -325K), 2008 (.pdf -1.2M)
 6. Groupe One 2006 (.pdf -136K) (FR), 2007 (.pdf -3.1M) (FR)
 7. Eco-Conseil Entreprise 2006 (.pdf) (FR), 2009 (.pdf -1M) (FR)
 8. Belgische Technische Cooperatie 2006 (.pdf -2M) (verklaring 2010 in afwachting voor april 2010)
 9. Federaal Wetenschapbeleid 2007  (BELSPO), 2013 (.pdf)2014 (.pdf) - 2015 (.pdf)
 10. De kanselarij van de Eerste Minister: 2014 BijW (.pdf - 2Mo), 2016 (.pdf - 4Mo)
 11. Federaal Planbureau : 2006 (.pdf -384K) - 2007 (.pdf -276K) - 2008 (.pdf -284K) - 2009 (.pdf -3.6M)
 12. FOD Mobiliteit en Vervoer 2007 (.pdf -3.3M) - 2008 (.pdf -3.3M)
 13. Europees Parlement 2007 (.pdf -1.8M)2008 (.pdf -7.4M)
 14. FOD Economie 2008 (.pdf -2.2M)2009 (.pdf -2.6M) - 2010 (.pdf 2M)
 15. Rijksdienst voor Pensioenen 2008 (.pdf -5.3M)
 16. Complexe Espagne à Bruxelles 2013 ES (.pdf - 5M)2013 FR (.pdf - 1,4M)  2014 (.pdf) (FR) - 2014 (.pdf) (ES)
 17. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 2009 (.pdf -1.8M)
 18. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketel en Leefmilieu 2010 (.pdf -2.3M)
 19. Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 2010 (.pdf -3.7M)
 20. Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) : 2010 (.pdf – 1.6M), 2011 (.pdf 2.34M)
 21. OXFAM-Solidariteit : 2010 (.pdf - 2.7M)
 22. Federale Raad voor du Duurzame Ontwikkeling - FRDO : 2010 (.pdf - 670K)
 23. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - FAVV : 2010 (.pdf - 5.7M)
 24. Programmatie Overeidsdienst - Maatschappelijke Integratie - POD-IS : 2010 (.pdf - 265K)
 25. SPEOS (Filiaal van bpost): 2010 (.pdf - 2 MB)
 26. FOD Personeel en Organisatie (P&O): 2011 (.pdf- 7MB), 2012 (.pdf - 1 MB)
 27. EESC - CvdR (Europees Economisch en Sociaal Comité en Comité van de Regio's): 2011 (.pdf - 5.7 MB), 2012 (.pdf - 2,4 MB), 2013 (.pdf - 6,1 MB)
 28. FOD Sociale Zekerheid: 2012 (.pdf - 4 MB)
 29. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): 2013 (.pdf - 4 MB)
 30. FOD Budget en Beheerscontrole: 2013 (.pdf - 5MB)
 31. KBC Groep NV: 2012 (.pdf - 2M)
 32. MCA Recycling sprl/bvba: 2013 (pdf - 8M)
 33. Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement (DG03): 2013 (.pdf - 6M)
 34. FOD Justicie : 2015 (NL_3Mo.pdf)
 35. BELNET : 2015 (zie FR)
 36. KMI: 2015 (NL_2Mo.pdf)
 37. Raad van de EU : 2015 (EN_2Mo.pdf)
 38. SFOD Binnenlandse Zaken : 2015 (NL_10Mo.pdf)
 39. Regie der Gebouwen: 2014 (NL 6M) .pdf
 40. Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen : 2015 (FR 5M) .pdf
 41. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen: 2013 (NL 2M) .pdf
Datum van de update: 11/01/2021