U bent hier

EMAS - Registratie (professionnels)

Om voor een registratie correct de EMAS-reglementering (.pdf) te doorlopen:

  1. Voert men een milieuanalyse uit op zijn activiteiten. De milieuanalyse omschrijft de gevolgen en de resultaten voor het leefmilieu van de activiteiten, producten en diensten van de organisatie.
  2. Implementeert men een milieubeheersysteem. Een efficiënt MBS heeft als bedoeling tot betere milieuresultaten te komen. Het wordt opgemaakt in het licht van de resultaten van de milieuanalyse alsook van de verbeteringsdoelen die de instelling vervolgens definieerde. In aanvulling is er nog een regelmatige interne audit. Dit MBS, met inbegrip van de audits, bepaalt onder andere de doelstellingen, de middelen om die te bereiken en de verantwoordelijkheden, alsook de operationele procedures.
  3. Stelt men aan milieuverklaring op.
  4. Laat men zijn milieubeheersysteem nakijken en zijn milieuverklaring valideren door een geaccrediteerd verificateur. De verificateur hoort correct geaccrediteerd te zijn.
  5. Dient men een aanvraag tot registratie in bij de bevoegde instantie. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Leefmilieu Brussel de bevoegde instantie.

De geregistreerde instelling heeft vervolgens het recht om het EMAS-logo te gebruiken, met vermelding van haar officiële registratienummer op de Europese lijst.

Om de drie jaar (vier jaar voor kleine instellingen) moet een nieuwe milieuverklaring worden opgesteld, die elk jaar tussentijds wordt bijgewerkt. Deze documenten worden gevalideerd door een geaccrediteerd verificateur (na twee jaar voor kleine instellingen).

Datum van de update: 14/09/2021

Contact: 

Alle verzoeken verzonden :

Per post worden verzonden ter attentie van :

De heer Frédéric Fontaine
Directeur generaal van Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C/3000
1000 Brussel

De verzoeken mogen ook via e-mail