U bent hier

Praktische gids bodemanalyse voor telen in de stad

Kweek uw groenten op een gezonde bodem!

U wilt groenten of fruit telen? Een uitstekend idee! Eerst en vooral moet u de kwaliteit van de bodem kennen waarin ze zullen groeien: is hij vruchtbaar, bevat hij veel organisch materiaal? En denk eraan: een gezonde bodem is een bodem zonder verontreinigende stoffen!  Bodemverontreiniging ziet u niet met het blote oog, maar ze kan de kwaliteit van uw voedselproductie beïnvloeden. Ze kan ook impact hebben op uw gezondheid en leefomgeving. 

Deze praktische gids bodemanalyse voor telen in de stad zal u helpen een eventuele bodemverontreiniging in uw moestuin vast te stellen. Hij bevat ook alle tips om bodemverontreiniging aan te pakken en groenten te telen op een gezonde bodem! Hij is bestemd voor opbrengstprojecten in het geval van een moestuin in residentiele zone.     

U hoeft zich echter geen zorgen te maken, bodemvervuiling hoeft geen rem te zetten op uw voedselproductie. Maar u moet wel waakzaam blijven:  terreinen waarop nooit menselijke activiteit heeft plaatsgehad, zijn zeldzaam of zelfs onbestaand. In ons Gewest, waar vroeger industrie aanwezig was en dat sterk verstedelijkt is, zijn een aantal terreinen waarschijnlijk verontreinigd. 4  belangrijkste stoffen die een moestuin kunnen verontreinigen. Hoe weet u of uw terrein verontreinigd is? Heel eenvoudig: volg de 6 stappen van de gids.

U moet echter niet alleen rekening houden met de historische verontreiniging, een aantal dagelijkse gewoonten kunnen eveneens de bodem verontreinigen. Bijvoorbeeld: aanvoer van aanvulgrond, dumpen van afval, gebruik van gevaarlijke producten (pesticiden, zepen, oplosmiddelen…), of de as van de barbecue in uw tuin uitstrooien...

Een aantal goede praktijken en preventiemaatregelen volstaan echter om de verontreiniging een halt toe te roepen.

Verordening

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt al meer dan 10 jaar over een wetgeving inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodems*.

Maar jammer genoeg is de procedure technisch en financieel niet geschikt voor projecten voor voedselproductie: die vinden meestal plaats op terreinen die niet in de inventaris van de bodemtoestand zijn ingeschreven.

Deze wetgeving voorziet een studie- en behandelingsprocedure wanneer er vermoedens van bodemverontreiniging zijn. In de meeste gevallen is de wetgeving gericht op beroepsactiviteiten (historische en actuele), die een belangrijk risico vormen op het vlak van bodemverontreiniging . 

*Kijk voor meer informatie op de pagina’s ‘Bodem: een kort overzicht en video's’ op de website van Leefmilieu Brussel.
 

Bronnen
Voor het samenstellen van deze gids heeft Leefmilieu Brussel zich gebaseerd op zijn ervaringen met de begeleiding van bodemanalyses van collectieve moestuinen, de ervaringen van de “bodemfacilitator”, gesprekken met onder meer laboratoria en OVAM en het voorbeeld van andere gidsen, zoals de gids van Toronto “From the ground up”.

Disclaimer
“Deze aanbevelingen zijn van algemene informatieve aard.
Het Brussels Instituut voor milieubeheer (Leefmilieu Brussel) ziet erop toe dat deze aanbevelingen zo correct en volledig mogelijk zijn, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop ze worden gebruikt en geïnterpreteerd.
Het Brussels Instituut voor milieubeheer geeft geen enkele garantie met betrekking tot de geschiktheid van bodems voor tuinieren of andere situaties die van toepassing zijn op tuiniers. Het is de taak van de tuinier om te zorgen voor geschikte omstandigheden om te tuinieren op de gekozen locatie. “

 

Datum van de update: 30/07/2021

Contact: 

Aarzel niet om contact op te nemen om ons te laten weten wat u vindt van deze gids. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de dienst “Bodemfacilitator”: