U bent hier

Hoe kan ik het Good Food Kantine-label behalen?

Stap 1: u engageert zich

Door het deelnameformulier (.docx) in te vullen en te ondertekenen, verklaart de directie van uw organisatie zich kandidaat voor het label en deelt het de eerste informatie over de organisatie en de grootkeuken mee.

Het behoorlijk ingevulde deelnameformulier moet bij voorkeur via mail worden teruggestuurd naar de helpdesk “Good Food-keuken”.

Indien uw organisatie over meerdere sites beschikt zal voor elke individuele site een label moeten worden gevraagd. 

Stap 2: u ontvangt een gratis begeleiding

Om u te helpen de basis van uw duurzame grootkeuken te leggen en uw kandidaatsdossier op te stellen, begeleidt een privébureau dat advies over duurzame voeding verleent u ongeveer 3 dagen per jaar gratis.

Een animatiecyclus over duurzame voeding wordt aan de scholen voorgesteld.

Stap 3: u verstuurt uw kandidaatsdossier

U verstuurt uw kandidaatsdossier (.docx) via mail naar de helpdesk “Good Food-keuken”.

Dit moet ten laatste 1 jaar na de ondertekening van het deelnameformulier worden bezorgd. 

U kan uw  kandidatuursdossier telkens indienen uiterlijk op 1 juni (jury voorzien in september) en 1 december (jury voorzien in maart). U hoeft deze data echter niet af te wachten en moedigen u aan om uw dossier heel het jaar door in te dienen. Op die manier is er voor iedereen meer tijd om te reageren indien er bijkomende informatie wordt gevraagd.

Stap 4: uw dossier wordt ter plaatse gecontroleerd

De site die kandidaat is voor het label ontvangt het bezoek van een onafhankelijke controleur, die aangewezen is door Leefmilieu Brussel.  Dit bezoek vindt plaats op een datum die met uw organisatie wordt afgesproken en is bedoeld om het dossier te controleren.

Stap 5: een onafhankelijke jury delibereert en kent de labels toe

De jury beslist of ze u het label toekent en wat het niveau is (1, 2 of 3 vorken). De jury komt samen in maart en september.

Het Good Food Kantine-label is 3 jaar geldig, ongeacht of het om 1, 2 of 3 vorken gaat.  De grootkeuken die een label heeft gekregen, ontvangt een logo en een gebruikslicentie die voor deze periode geldig is.

Een officiële uitreiking van de labels wordt elk jaar georganiseerd voor de geselecteerde grootkeukens in aanwezigheid van de leden van de jury en de pers.   Dit feestelijke evenement is voor de vertegenwoordigers van de gelabelde organisaties de gelegenheid om kennis te maken met de andere houders van het label.

Stap 6: ononderbroken toepassing gedurende de 3 volgende jaren

Elk jaar brengt de onafhankelijke controleur die door Leefmilieu Brussel werd aangewezen een onverwachts bezoek.  Het doel van deze bezoeken is zich ervan te verzekeren dat de grootkeuken nog steeds aan de criteria voldoet waarvoor zij het label heeft ontvangen.

Stap 7: verlenging van het label

Op het einde van het 3de jaar van de geldigheid van het label bereidt de organisatie die het label voor haar grootkeuken wil verlengen een hernieuwingsdossier voor. Hiervoor kan ze ook rekenen op de hulp en het advies van een begeleider die door Leefmilieu Brussel is aangewezen. Bij een hernieuwing wordt gevraagd meer optionele criteria te beantwoorden.

Datum van de update: 13/05/2019
Contact: 

Meer info over het Good Food-label voor grootkeukens? Neem contact op met de helpdesk ‘Good Food-keuken’.