U bent hier

Ontwerpfasen (professionnels)

Al vanaf de ontwerpfasen kan men de productie van afval tot een minimum beperken en de van de bouwplaats afkomstige materialen goed beheren.

Men kan bijvoorbeeld proberen om de bestaande constructies zoveel mogelijk te behouden. Met een inventaris voorafgaand aan de sloop kan men alle gevaarlijk afval, herbruikbare materialen en recycleerbare materialen identificeren en kwantificeren. Een goede inventaris deelt de werken ook in fasen in met betrekking tot de materialen, i.e. schat de hoeveelheden, het aantal containers en de relevante afzetmogelijkheden voor elk materiaal.

Deze inventaris en de intenties van de bouwheer op het vlak van hergebruik en recyclage kunnen dan worden gebruikt in de bestekken (de website opalis geeft voorbeelden van technische bepalingen voor het hergebruik van bakstenen) met als doel volledige offertes van aannemers te krijgen en een optimaal beheer van de materialen mogelijk te maken. De praktische gids voor hergebruik van bouwmaterialen geeft dan weer toelichting bij alle fasen en bij de opvolging van een project van hergebruik.

Meer algemeen moeten alle ambities op het vlak van selectieve afbraak, sorteren op de bouwplaats, hergebruik en recyclage in de bestekken worden beschreven. Zo kan men zich ervan vergewissen dat de aannemers in hun offerte wel degelijk rekening houden met de post 'afval' en dat het afval op verantwoordelijke wijze wordt verwerkt, zoals beschreven in het bestek. Dit hoeft niet noodzakelijk duurder te zijn, want door materialen opnieuw te gebruiken kan men zowel besparen op de afvalfactuur als op nieuwe materialen. Bovendien is de prijs voor de verwerking van een container die met een fractie gesorteerd afval is gevuld, altijd lager dan voor een container met gemengd afval.

Om minder afval te produceren kan er bij het ontwerp van een nieuw gebouw of een renovatieproject worden geanticipeerd op de latere flexibiliteit van het gebouw (wat betreft ruimte en gebruik), kunnen er eco-ontworpen materialen en elementen worden geïntegreerd en kan men ook anticiperen op de latere afbraak van het gebouw (design for deconstruction) en op de recyclage van de materialen waarmee het is gebouwd (design for recycling en omkeerbare verbindingen).

Datum van de update: 28/09/2020