U bent hier

Medehouder zijn van een milieuvergunning: gebruiksaanwijzing

Medehouder zijn: wat is dat? 

Wanneer een milieuvergunning aan meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen wordt afgeleverd, zijn deze personen de medehouders van de vergunning. We spreken dan van een medehouderschap. 

 

 

 

 

Deze situatie doet zich voor wanneer: 

  • eenzelfde inrichting door meerdere personen wordt geëxploiteerd of 
  • de inrichtingen die door verschillende personen worden geëxploiteerd samen een technische en geografische eenheid (TGE) vormen.  

    Een technische en geografische eenheid wordt gevormd door ingedeelde inrichtingen die onderling verbonden zijn vanuit een technisch en geografisch standpunt.

    In een gebouw vormen alle plaatsen van eenzelfde parking bijvoorbeeld een technische en geografische eenheid ook al behoren ze tot 2 verschillende verenigingen van mede-eigenaars.

    Artikel 11 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen.   

Waartoe engageert een medehouder zich? 

Men kan de situatie van de medehouders vergelijken met die van kinderen die een huis hebben geërfd. Ze zijn geen eigenaars van delen van het huis, maar van het volledige huis, op een onverdeelde manier. Indien een van de erfgenamen het huis wil verkopen of verhuren, zal hij of zij de toestemming van de anderen nodig hebben. Indien er belastingen moeten worden betaald, zullen ze samen verantwoordelijk zijn voor de betaling ervan.

Een verplicht akkoord van alle medehouders

In het geval van een medehouderschap is het akkoord van alle medehouders verplicht voor elke handeling in verband met de milieuvergunning: aanvraag tot wijziging, aanvraag tot verlenging, stopzetting van de activiteit ... 

De verantwoordelijkheid van elke medehouder

Elke medehouder moet alle verplichtingen en exploitatievoorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd naleven.
En bij een overtreding? Raadpleeg de procedure in het geval van een overtreding

Het delen van administratieve en organisatorische taken

Het medehouderschap kan zware administratieve en organisatorische taken met zich brengen. Leefmilieu Brussel adviseert (toekomstige) medehouders dus om onderling procedures te voorzien om de administratieve lasten te verlichten en te anticiperen op eventuele knelpunten tussen medehouders.

Datum van de update: 19/09/2022