U bent hier

Ik ken mijn vergunningsklasse... en daarna?

Nadat u de klasse van de aan te vragen vergunning bepaald hebt, moet u een vergunningsaanvraagformulier invullen. 

Voor de meeste activiteiten en hun ingedeelde inrichtingen moet u uw aanvraag indienen via één van de vergunningsaanvraagformulieren. 
Opgelet, controleer goed het punt « goed om te weten ! » hieronder in het geval dat uw project ook een stedenbouwkundige vergunning nodig zou hebben of als u met meerdere personen eenzelfde activiteit deelt, als u een publiekrechtelijke rechtspersoon bent, als uw activiteit tijdelijk is of als ze als een openbare inrichting of als een beschermd goed beschouwd wordt
Als uw activiteit overigens een werf (rubriek 27 of 28), een bodemsaneringsvoorstel (rubriek 29), een inrichting die versterkte muziek verspreidt na middernacht (rubriek 135 C) of een GSM-antenne (rubriek 162), betreft, moet u een specifieke procedure volgen.
 

Dien uw milieuvergunningsaanvraag altijd ruim op voorhand in. Wij hebben tijd nodig om uw dossier te analyseren en te verwerken.
Wij raden u aan uw aanvraag ongeveer een jaar vóór het begin van uw activiteit in te dienen voor vergunningen van klasse 1B. Zo vermijdt u de dat de exploitatie van uw activiteit vertraging oploopt.

 

Goed om te weten !

1. U deelt een activiteit of een ingedeelde inrichting? 

Als u één of meerdere ingedeelde inrichtingen deelt met één of meerdere andere personen, moet u een gemeenschappelijke milieuvergunning aanvragen als medehouders van de ingedeelde inrichtingen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u twee mede-eigendommen of meerdere ondernemingen bent die één of meerdere ingedeelde inrichtingen delen zoals een parking of een verwarmingsketel.
Concreet:

 • Alle medehouders moeten de vergunningsaanvraag ondertekenen.
 • Als hun aanvraag aanvaard wordt, zullen ze een gemeenschappelijke vergunning krijgen.

Als u medehouders wordt terwijl de milieuvergunning al is afgeleverd, ga dan naar onze pagina “Hoe kan ik mijn milieuvergunning wijzigen?”

2. Heeft uw project ook een stedenbouwkundige vergunning nodig?  

3. Als uw activiteit een inrichting van klasse 2 betreft die als openbaar wordt beschouwd, moet u de aanvraag voor uw milieuvergunning indienen bij Leefmilieu Brussel.

Dit is op u van toepassing als:

4. U vraagt voor een vergunning voor tijdelijke inrichtingen?  

Als u ingedeelde inrichtingen op tijdelijke wijze gebruikt, voor maximaal een jaar, kunt u een tijdelijke milieuvergunning aanvragen. In dat geval is er een bijzondere procedure en zullen de termijnen voor de behandeling van uw dossier korter zijn.
Vul het aanvraagformulier voor een milieuvergunning voor tijdelijke inrichtingen in.
Deze vergunning is geldig voor maximaal een jaar en niet hernieuwbaar.

5. U vraagt voor een principebeslissing te verkrijgen? 

Raadpleeg de pagina “Milieuattesten”

Specifieke activiteiten

Betreft uw activiteit een werf, een asbestverwijdering, een bodemsaneringsvoorstel, een inrichting die versterkte muziek verspreidt na middernacht of een zendantenne  ? Dan moet u specifieke procedures volgen.  

 • Uw activiteit betreft een werf?
  U moet een werftoelating aanvragen bij de gemeente waar de werf zal worden uitgevoerd.
  Kijk op onze pagina: “Wanneer en hoe een werftoelating aanvragen?”
 • Uw activiteit betreft een asbestverwijderingswerf?
  U moet de asbestwetgeving naleven en een toelating voor asbestverwijdering aanvragen bij Leefmilieu Brussel.
  Kijk op onze pagina betreffende asbest.
 • Uw activiteit betreft een bodemsaneringsproject?
  U moet de ordonnantie betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems naleven.
  Kijk op onze pagina over de bodem-verplichtingen in geval van een milieuvergunning.
 • Uw activiteit betreft een inrichting die versterkte muziek verspreidt na middernacht?
  U moet het besluit betreffende versterkt geluid naleven.
  U moet uw activiteit bij uw gemeente aangeven behalve als uw inrichting een totale oppervlakte heeft van meer dan 200 m² en voldoet aan de kenmerken van rubriek 135 A of 135 B. In dat geval moet de klassieke procedure van de milieuvergunningen klasse 2 of 1B worden gevolgd.
  Kijk op onze pagina “Versterkt geluid verspreiden na middernacht”.
 • Uw activiteit betreft een zendantenne?
  U moet de wetgeving betreffende de normen voor blootstelling aan stralingen van zendantennes naleven.
  Kijk op onze pagina over de vereiste vergunningen voor zendantennes.
Datum van de update: 02/03/2022