U bent hier

Formulieren voor erkenning van studiebureaus op het vlak van effectenstudies (professionnels)

Elke “opdrachthouder voor effectenstudies” moet hiervoor erkend zijn.

De opdrachthouder is de natuurlijke persoon of de privaat- of publiekrechtelijke rechtspersoon die de effectenstudie uitvoert (artikelen 58bis A, 58bis C, 111A en 111 F van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en stedenbouw en artikelen 26 en 42 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen).

 

Datum van de update: 03/02/2022

Documenten: 

Wetgeving: 

Contact: 

Afdeling Vergunningen en Partnerschappen
Havenlaan 86 C  -  1000 Brussel
Mevrouw Wilputte Marie
E-mail
Per telefoon: 02 775 76 36