U bent hier

Uw afval (professionnels)

a. Gevaarlijke producten identificeren en opslaan
b. Gevaarlijk afval afvoeren: een erkende ophaler is verplicht

a. Gevaarlijke producten identificeren en opslaan 

Gevaarlijk afval is aangeduid met  * in de lijst van afvalstoffen (Beschikking 2000/532/EG van de Europese commissie van 3 mei 2000 tot vaststelling van een lijst van afvalstoffen).

Over het algemeen bestaat gevaarlijk afval uit de resten van gevaarlijke producten en materiaal dat in contact is geweest met deze producten. Ter informatie geven wij een overzicht van de gevaarlijke afvalstoffen die het vaakst worden aangetroffen in een carrosseriebedrijf:

                Afwerking

 • met verf of vernis besmeurde materialen:
 • "paintstopfilters"
 • met verf, oplosmiddelen of vetten besmeurde poetsdoeken
 • materialen om de voertuigen af te dekken
 • verffilters
 • mengpotten
 • verf- en vernispotten
 • met verf en/of vernis vervuilde oplosmiddelen
 • verf- en vernisresten
 • slib afkomstig van de regeneratie van de oplosmiddelen
 • actieve kool die afkomstig uit de maskers die besschermen tegen oplosmiddelen

 

                Afschuren

 • de antistoffilters van de voorbereidingszones
 • het niet -behandelde water van het schuren met water

 

                Voorbereiding

 • de patronen waarin mastiek heeft gezeten
 • materiaal dat besmeurd is met mastiek (spatels, ...)
 • resten van primer, surfacer, verharder, ...
 • materiaal besmeurd met primer, surfacer, verharder, ...

 

                Ontvetten

 • de vaten met gebruikte oplosmiddelen
 • de poetsdoeken die doordrenkt zijn met oplosmiddelen
 • de resten van oplosmiddelen
 • Houd rekening met het afval van gevaarlijke producten (resten, recipiënten) in de toegelaten hoeveelheden van gevaarlijke producten, en houd u aan deze hoeveelheden. 

  Maximaal toegelaten hoeveelheden in de werkplaats:

  Uiterst ontvlambare vloeistoffen (PE ≤ 21 °C) 

  50 liter

  Ontvlambare vloeistoffen (21°C < PE ≤ 50°C) 

  500 liter

  Zeer ontvlambare vaste stoffen of stoffen die, wanneer ze in aanraking komen met water, brandbare gassen vrijgeven

  50 kg

  Samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen

  300 liter

   

  Deze hoeveelheden omvatten de producten en het afval van de producten.

  Indien u deze totale hoeveelheden overschrijdt, moet u de producten opslaan in een specifiek opslaglokaal, een brandwerende kast of een hiervoor aangelegde zone buiten het gebouw.

  Uw milieuvergunning moet dit uitdrukkelijk toestaan. 

 • Indien u over een specifiek opslaglokaal beschikt, moet u hier het gevaarlijk afval opslaan.
 • Scheid het gevaarlijk afval zorgvuldig van alle ander afval. Gooi bijvoorbeeld geen met oplosmiddelen of ontvlambare producten besmeurde doeken in de gewone vuilnisbak.

  Besmeurde doeken vormen gevaarlijke afvalstoffen. Hun afvoer kan op twee manieren verlopen:

  Opgelet, deze afvalstoffen mogen niet worden afgevoerd als restafval

 • Bij droogschuren moet het stof worden opgevangen in een hermetisch gesloten recipiënt.
 • Bewaar het gevaarlijk afval in gesloten en ondoorlatende recipiënten, beschut tegen warmtebronnen.
 • Voorzie de recipiënten van etiketten.
 • Volg voor de resten van gevaarlijke producten, het recipiënt of het materiaal dat in contact is geweest met het product dezelfde veiligheidsmaatregelen als voor het product zelf.
 • Houd een register van gevaarlijk afval bij.Dit register bevat alle traceerbaarheidsdocumenten. 

  Onder "traceerbaarheidsdocument" wordt verstaan:

  • elk document of contract dat door de inzamelaar, handelaar, makelaar aan de afvalstoffenhouder/-producent wordt bezorgd;
  • elk document of contract dat door de inzamel- of verwerkingsinrichting wordt afgeleverd.

  Een traceerbaarheidsdocument kan een factuur, een CMR-vrachtbrief, een verzendingsnota, een weegbon, een contract, ... zijn waarop alle nodige informatie wordt vermeld.

Top

b. Gevaarlijk afval afvoeren: een erkende ophaler is verplicht

Top

Datum van de update: 14/09/2022