U bent hier

Het Good Food Kantine-label

Voor alle covid-gerelateerde info en de volgende deadlines voor het indienen van de dossiers (nieuwe en hernieuwingen): cf. hieronder ‘Datum van indiening van de dossiers’.

Om grootkeukens die naar een duurzaam beheer evolueren ondersteuning te bieden, heeft Leefmilieu Brussel het Good Food Kantine-label ingevoerd.

Dit gratis label is bestemd voor Brusselse grootkeukens in scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, bedrijven, crèches, cateringfirma's, enz. Het is zowel een erkenning van de inspanningen die deze grootkeukens hebben geleverd als een element dat het duurzame statuut van de grootkeuken voor personeel of cliënten zichtbaar maakt.

Wat is het Good Food Kantine-label?

Het Good Food Kantine-label geeft de weg aan naar een smakelijke, gezonde en gevarieerde voeding die plaatselijk werd geproduceerd met respect voor het leefmilieu, het dierenwelzijn en goede werkomstandigheden van de boer tot op het bord! 

Het Good Food Kantine-label heeft ook als doel de grootkeukens en consumenten te verzamelen rond hun passie : de voeding.  Het werd gecreëerd door Leefmilieu Brussel die ook verantwoordelijk is voor het beheer ervan.

Wat is een kantine ? 

Een kantine onderscheidt zich van een restaurant door de 3 volgende elementen. 

1) Doelgroep

De doelgroep van een kantine wordt gevormd door de leden van een collectieve voorziening (school, onderneming, administratie, ziekenhuis, …) in tegenstelling tot restaurants die als doelgroep particulieren hebben. We kunnen dus stellen dat de kantine een dienst verleent aan een collectieve voorziening. De kantine moet minstens 20 maaltijden per dag serveren.

2) Eén maaltijd per dag : ‘s middags

Aangezien de kantine een dienst verleent aan collectieve voorzieningen die actief zijn tijdens de dagelijkse openingsuren, voorzien de kantines slechts in één maaltijd per dag : de lunch. Er bestaan echter uitzonderingen voor kantines van rusthuizen, ziekenhuizen en bepaalde bedrijfskantines die tot drie maaltijden per dag leveren om te voldoen aan de noden van de leden van die collectieve voorzieningen.

3) Opgelegde menu’s of keuze à la carte

In een kantine wordt de keuze van de menu’s beperkt en opgelegd door de kantine omdat ze grote volumes hanteert, in tegenstelling tot de restaurants die een breed gamma van gerechten aanbieden.

Hoe werkt dit label?

Het label beloont de inspanningen die werden geleverd in het domein van de duurzame voeding. Daarom worden alle criteria van het label gecontroleerd door een onafhankelijk controleorgaan. Dit controlesysteem verhoogt de geloofwaardigheid van het label voor de gebruikers van de grootkeuken.

Dit alles vraagt tijd en inspanningen! Daarom biedt Leefmilieu Brussel een gratis begeleiding en opleiding aan de kandidaat-grootkeukens aan. 

Een, twee, drie vorken!

Het label heeft drie niveaus (vorken). Om de eerste vork te bekomen, moet de grootkeuken voldoen aan alle verplichte criteria die in het kandidaatsdossier zijn vermeld. Om 2 of 3 vorken te krijgen moet een minimumscore op de optionele criteria worden behaald. Hoe meer optionele criteria worden beantwoord, hoe hoger de score.

Nog meer Good Food vanaf 2022! 

De criteria van het label evolueren voor nog meer Good Food op het bord. Op het menu: meer lokale, verse, seizoensproducten, plantaardige eiwitten, milieuvriendelijke producten ... Bovendien zal elke kantine die 2 vorkjes wil verdienen 45% van de punten moeten behalen voor de optionele criteria (tegenover 35% nu). De nieuwe criteria en het percentage van 45% van de optionele criteria voor 2 vorken zullen vanaf 10 maart 2022 van toepassing zijn. Na deze datum zal elk dossier (nieuw of hernieuwing) moeten voldoen aan de nieuwe criteria. U vindt de documenten onderaan deze pagina. 

U wil het label behalen? Ga naar de pagina  Hoe kan ik het Good Food Kantine-label behalen?

Datum van indiening van de dossiers

De covid-crisis loopt stilaan ten einde. Ook al verloopt de terugkeer naar het normale leven geleidelijk, we geloven in een heropening van alle kantines vanaf september. Bijgevolg kan het label volgens een normaal ritme en een normale werking verlopen. 

De volgende deadline voor het indienen van de kandidaatsdossiers is vrijdag 10 september 2021. Voor de labels die tijdens de crisis zijn vervallen, wordt de geldigheid verlengd tot 10 maart 2022. Na deze termijn zal het label niet meer geldig zijn en moet u een nieuw dossier indienen.  

Opgelet: elk dossier (nieuw of hernieuwing) dat vanaf 11 maart 2022 wordt ingediend, moet de nieuwe criteria integreren en 45% van de optionele criteria behalen om 2 vorken te krijgen.  De documenten die de nieuwe criteria integreren, zijn hieronder beschikbaar.  

We nodigen alle kantines die een dossier willen indienen uit om kennis te maken met het label en begeleiding aan te vragen om hun dossier zo goed mogelijk voor te bereiden. Om begeleiding aan te vragen, volstaat het om een e-mail te sturen naar helpdeskkantine@leefmilieu.brusselsof het deelnameformulier voor Good Food-kantines in te vullen dat onderaan deze pagina kan worden gedownload.

 

Datum van de update: 15/06/2022

Contact: 

Nog vragen? De helpdesk "Good Food-keuken" zal u met plezier helpen!