U bent hier

Het Good Food Kantine-label

We kunnen geen label toekennen aan de kantines die momenteel gesloten zijn, want de toekenning van het label vereist een controle ter plaatse. Zonder deze controle kunnen veel elementen niet worden gecontroleerd. We aanvaarden momenteel dus geen dossiers voor de gesloten kantines. We nodigen de kantines die in het label geïnteresseerd zijn evenwel uit om van deze periode te profiteren om hun aanbod aan duurzame voeding zo veel mogelijk te verbeteren en hun dossier voor te bereiden. Hiervoor kunnen ze een beroep doen op de gratis begeleiding die in het raam van het Good Food-label wordt aangeboden. Om begeleiding aan te vragen, volstaat het om een e-mail te sturen naar helpdeskkantine@leefmilieu.brussels of het deelnameformulier voor Good Food-kantines in te vullen dat onderaan deze pagina kan worden gedownload. 
De dossiers van de kantines die momenteel open zijn, worden nog altijd aanvaard en de begeleiding wordt aanbevolen.  
Indien het label van de kantines die momenteel gesloten zijn ‘verlopen’ is, zal dit worden verlengd.   Deze kantines zullen 6 maanden de tijd krijgen om een nieuw dossier in te dienen vanaf de heropening van de kantines.  

Om grootkeukens die naar een duurzaam beheer evolueren ondersteuning te bieden, heeft Leefmilieu Brussel het Good Food Kantine-label ingevoerd.

Dit gratis label is bestemd voor Brusselse grootkeukens in scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, bedrijven, crèches, cateringfirma's, enz. Het is zowel een erkenning van de inspanningen die deze grootkeukens hebben geleverd als een element dat het duurzame statuut van de grootkeuken voor personeel of cliënten zichtbaar maakt.

Wat is het Good Food Kantine-label?

Het Good Food Kantine-label geeft de weg aan naar een smakelijke, gezonde en gevarieerde voeding die plaatselijk werd geproduceerd met respect voor het leefmilieu, het dierenwelzijn en goede werkomstandigheden van de boer tot op het bord! 

Het Good Food Kantine-label heeft ook als doel de grootkeukens en consumenten te verzamelen rond hun passie : de voeding.  Het werd gecreëerd door Leefmilieu Brussel die ook verantwoordelijk is voor het beheer ervan.

Wat is een kantine ? 

Een kantine onderscheidt zich van een restaurant door de 3 volgende elementen. 

1) Doelgroep

De doelgroep van een kantine wordt gevormd door de leden van een collectieve voorziening (school, onderneming, administratie, ziekenhuis, …) in tegenstelling tot restaurants die als doelgroep particulieren hebben. We kunnen dus stellen dat de kantine een dienst verleent aan een collectieve voorziening. De kantine moet minstens 20 maaltijden per dag serveren.

2) Eén maaltijd per dag : ‘s middags

Aangezien de kantine een dienst verleent aan collectieve voorzieningen die actief zijn tijdens de dagelijkse openingsuren, voorzien de kantines slechts in één maaltijd per dag : de lunch. Er bestaan echter uitzonderingen voor kantines van rusthuizen, ziekenhuizen en bepaalde bedrijfskantines die tot drie maaltijden per dag leveren om te voldoen aan de noden van de leden van die collectieve voorzieningen.

3) Opgelegde menu’s of keuze à la carte

In een kantine wordt de keuze van de menu’s beperkt en opgelegd door de kantine omdat ze grote volumes hanteert, in tegenstelling tot de restaurants die een breed gamma van gerechten aanbieden.

Hoe werkt dit label?

Het label beloont de inspanningen die werden geleverd in het domein van de duurzame voeding. Daarom worden alle criteria van het label gecontroleerd door een onafhankelijk controleorgaan. Dit controlesysteem verhoogt de geloofwaardigheid van het label voor de gebruikers van de grootkeuken.

Dit alles vraagt tijd en inspanningen! Daarom biedt Leefmilieu Brussel een gratis begeleiding en opleiding aan de kandidaat-grootkeukens aan. 

Een, twee, drie vorken!

Het label heeft drie niveaus (vorken). Om de eerste vork te bekomen, moet de grootkeuken voldoen aan alle verplichte criteria die in het kandidaatsdossier zijn vermeld. Om 2 of 3 vorken te krijgen moet een minimumscore op de optionele criteria worden behaald. Hoe meer optionele criteria worden beantwoord, hoe hoger de score.

De criteria van het label evolueren! Vanaf 2022 zal elke kantine die het label wil behalen moeten beantwoorden aan criteria die voor meer Good Food op de borden zorgen: meer lokale, verse producten van het seizoen, plantaardige eiwitten, milieuvriendelijke producten en producten die u laten kennismaken met Good Food.

U wil het label behalen? Ga naar de pagina  Hoe kan ik het Good Food Kantine-label behalen?

Datum van de update: 10/02/2021
Contact: 

Nog vragen? De helpdesk "Good Food-keuken" zal u met plezier helpen!