U bent hier

Het moestuinnetwerk

Ervoor zorgen dat de bestaande moestuinen blijven en er nieuwe bijkomen, dat is de doelstelling van het "moestuinnetwerk". Het moestuinnetwerk staat nauw in verband met het Groene Netwerk.

Bedoeling is te komen tot een voldoende spreiding van moestuinen over het hele gewestelijke grondgebied.

Het gaat hier over moestuinen in volle grond, in bakken, op balkons of op daken.

De moestuinen worden milieuvriendelijk onderhouden (geen pesticiden, ontwikkeling van de biodiversiteit) en er gaat bijzonder veel aandacht uit naar het uitwisselen en doorgeven van knowhow tussen de telers.

Leefmilieu Brussel werkt actief rond 4 krachtlijnen.

  • Onderhoud van gezinsmoestuinen in de parken: Leefmilieu Brussel heeft 8 moestuinsites onder zijn beheer, die goed zijn voor zo'n 200 individuele percelen voor particulieren. Ze maken voornamelijk deel uit van parken en liggen vaak langs de Groene wandeling. Deze sites bevinden zich in groengebied en genieten dan ook bescherming op vlak van de ruimtelijke structuurplannen.
  • Ontwikkeling van nieuwe moestuinsites: bij de inwoners is er grote vraag naar te bewerken percelen. Bij de aanleg van parken zorgt men dus zo vaak mogelijk ook voor moestuinen.
  • Ondersteuning van initiatieven voor collectieve moestuinen: sinds 2011 geeft een jaarlijkse projectoproep bij de wijkcomités, OCMW's, verenigingen... de aanzet om nieuwe collectieve moestuinen aan te leggen. Dankzij financiële hulp en een jaar lang technische begeleiding door de vzw "Le début des haricots", kunnen deze projecten van start gaan en autonoom worden.
  • Een netwerk rond gezins- en collectieve moestuinen: sinds 2011 werkt Leefmilieu Brussel aan een netwerk van iedereen die betrokken is bij gezins- en collectieve moestuinen. Bedoeling is een participatieve dynamiek tussen de moestuingebruikers op gang te brengen en de uitwisseling van knowhow in de hand te werken. Deze netwerking krijgt concreet vorm met de organisatie van ontmoetingsfora, terreinbezoeken en het uitwerken van communicatiemiddelen. De door Leefmilieu Brussel opgeleide moestuinmeesters maken deel uit van het netwerk.

 

Datum van de update: 28/09/2020