U bent hier

De bodemonderzoeken

Aan de hand van procedures in verschillende stappen ontdekt u of uw bodem verontreinigd is. Indien dit zo blijkt te zijn, kunt u de omvang van dit type van verontreiniging vaststellen, de risico’s voor de volksgezondheid en voor het leefmilieu beheren en eventuelesanering -swerken ondernemen.

Datum van de update: 28/09/2020