U bent hier

De controle en documenten na de vergunning

Als u door de gezondheidscrisis de in uw milieuvergunning bepaalde termijn niet kunt naleven, dan moet u het volgende doen:
 vraag een wijziging van uw milieuvergunning aan en
 motiveer de reden waarom u dit vraagt.

De controle van de uitbatingsvoorwaarden

Na de afgifte van uw milieuvergunning kunnen de gemeente of Leefmilieu Brussel contact met u opnemen om een controle te organiseren. Deze controle bestaat erin te verifiëren of uw activiteit of inrichtingen conform de afgeleverde beslissing zijn.

U vindt meer informatie over de werking van de inspectie via de volgende link .

De documenten na de vergunning

Uw milieuvergunning legt bijzondere uitbatingsvoorwaarden vast. Ze kan u bijvoorbeeld opleggen onderhouds- of controleattesten van uw inrichtingen te bezorgen. Ze kan ook aanpassingen opleggen die nog niet bestaan.

U wordt dus dikwijls gevraagd ons documenten te bezorgen na de ontvangst van uw milieuvergunning: bijvoorbeeld foto's die een aanpassing voor fietsers op de site bewijzen, onderhoudsfacturen van de verwarmingsketel, controleattesten van de luchtkwaliteit, ...

Wat gebeurt er indien u ons deze documenten niet bezorgt?

De inspecteurs van de gemeente of Leefmilieu Brussel kunnen een inbreukprocedure opstarten in het kader van preventieve acties.

Datum van de update: 19/09/2022