U bent hier

Checklist van de verplichte controles (professionnels)

Controle van de slibafscheider en van de koolwaterstofafscheider

☐  periodieke controle: jaarlijks

☐  aanvullende controle: op vraag van de bevoegde overheid, bij wijziging van de installatie of voordat de vergunning wordt vernieuwd

 

Controle van enkel- en dubbelwandige bovengrondse tanks

☐  periodieke controle: minstens om de 15 jaar

☐  aanvullende controle: op vraag van de bevoegde overheid, bij wijziging van de installatie of voordat de vergunning wordt vernieuwd

 

Controle van het register van ophaling van de gevaarlijke afvalstoffen

☐  op vraag van de bevoegde overheid (BIM of gemeente waar de uitbating zich bevindt)

Datum van de update: 06/09/2018