U bent hier

Verplicht bij te houden documenten die tijdens een controle moeten worden voorgelegd (professionnels)

  • Houd een register bij dat op eenvoudig verzoek kan worden ingekeken. Dit register bevat de volgende elementen:
  1. de emissiemonitoringresultaten en een samenvatting van deze resultaten;
  2. het bewijs van de continue werking van de secundaire voorziening tegen verontreinigingen, indien de installatie daarmee is uitgerust;
  3. de onderhoudsattesten;
  4. de onderhouds- en bedieningshandleiding van de installatie;
  5. een hydraulisch schema met de eventuele ketels van het hydraulisch circuit;
  6. een overzicht van eventuele storingen of van het uitvallen van de secundaire voorziening tegen verontreinigingen;
  7. een overzicht van de gevallen van niet-naleving en de getroffen maatregelen.
Datum van de update: 14/09/2022