U bent hier

Toegestane en verboden brandstoffen (professionnels)

 • De toegestane brandstoffen zijn:
 • aardgas;
 • andere gasvormige brandstoffen dan aardgas;  

  Deze brandstoffen kunnen een verschillende oorsprong hebben.  Ze kunnen met name worden geproduceerd:

  • door anaerobe afbraak (bij gebrek aan zuurstof) van organisch materiaal (biomethanisatie) of
  • door houtvergassing (syngas).
 • dierlijke vetten, met uitzondering van afvalstoffen;
 • andere vloeibare brandstoffen dan gasolie:
  • geraffineerde agrobrandstoffen of biobrandstoffen: biodiesel, ester, ethanol
  • niet-geraffineerde agrobrandstoffen: koolzaadolie of eender welke andere plantaardige olie.
 • Zijn verboden: warmtekrachtkoppelingsinstallaties die werken met vloeibare of vaste fossiele brandstoffen zoals gasolie, stookolie, kerosine, steenkool of bruinkool.  

  Vloeibare of vaste fossiele brandstoffen zijn verboden omdat ze:

  • minder energie-efficiënt zijn; en
  • meer vervuilend zijn door hun uitstoot in de lucht.
 • Zijn verboden: warmtekrachtkoppelingsinstallaties die werken met brandstoffen die afvalstoffen zijn.  

  Een warmtekrachtkoppelingsinstallatie voldoet niet aan de voorwaarden vastgelegd in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de verbranding en de meeverbranding van afval en mag dus geen afvalstoffen aanvaarden.

  Dit besluit is niet van toepassing op vergassings- of pyrolyse-installaties, indien:

  • de gassen die het resultaat zijn van deze thermische behandeling van afvalstoffen dermate worden gezuiverd dat zij vóór de verbranding ervan niet langer een afvalstof zijn; en
  • deze gassen geen hogere vervuilende emissies veroorzaken dan die welke voortvloeien uit het gebruik van aardgas.
Datum van de update: 18/02/2022