U bent hier

Brouwerijen / Drankenwerkplaatsen (professionnels)

U baat een brouwerij of een drankenwerkplaats uit en u wilt de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning beter begrijpen? U wilt een brouwerij of drankenwerkplaats openen of overnemen en wilt de wettelijke voorwaarden kennen die u moet naleven om deze beroepsactiviteit uit te oefenen?
Deze gids licht uw verplichtingen toe en helpt u de exploitatievoorwaarden van uw milieuvergunning beter te begrijpen.

Is dit op u van toepassing?

Deze voorwaarden zijn op u van toepassing indien u uitbater bent van:        

  • een brouwerij;
  • een werkplaats voor het bereiden of verpakken van dranken, al dan niet alcoholhoudend;
  • een distilleerderij;
  • een mouterij;
  • een werkplaats met activiteiten in verband met de bereiding of verpakking van dranken;
  • een opslagplaats voor vaten of fusten bier.

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting 

Waarom moet u deze specifieke voorwaarden naleven?

Uw brouwerij of werkplaats voor de bereiding of verpakking van dranken maakt deel uit van een geklasseerde inrichting die aan een milieuvergunning is onderworpen: rubriek 21.

Om de drempel van uw exploitatie te berekenen en te weten welke milieuvergunning u moet aanvragen, dient u het elektrische vermogen in kW van alle aanwezige installaties en machines op te tellen.

Voor een brouwerij bijvoorbeeld moet u het elektrisch vermogen optellen van de machines die nodig zijn voor het malen van de mout, verwarmen, koken, koelen, lageren, schoonmaken ...

Berekening van uw exploitatiedrempel Milieuvergunning Rubriek
Totaal elektrisch vermogen ≤ 20 kW Klasse 2

 

21 

Totaal elektrisch vermogen > 20 kW Klasse 1B

Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden van uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie krijgen: boete, gebruiksverbod.

Waarom deze voorwaarden?  

De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel:

  • de brouwerij of de werkplaats voor de bereiding of verpakking van dranken op harmonieuze wijze te laten functioneren in de buurt;
  • geuroverlast te beperken;
  • het milieu te beschermen en vooral vervuiling van de bodem en van het grondwater te vermijden.

In deze gids verneemt u welke verplichtingen u hebt wat betreft:

Datum van de update: 14/09/2022