U bent hier

Voedselverspilling

Wereldwijd wordt een derde van de voor menselijke consumptie geproduceerde hoeveelheid voedsel niet geconsumeerd maar weggegooid. In Brussel belandt niet minder dan 25.000 ton voedingsmiddelen elk jaar in de vuilnisbakken. Dat terwijl de productie van al deze voedingswaren gepaard ging met aanzienlijke gevolgen op ecologisch, sociaal en economisch vlak ... allemaal voor niets!

Verbijsterende hoeveelheden

Van op het veld of uit de zee, over de nodige verwerking en distributie, tot op ons bord; doorheen de hele productieketen wordt elk jaar 1,3 miljard ton voedingsmiddelen weggegooid. Dat gebeurt voor meer dan de helft vanaf de productie, de hantering en de opslag van de voedingswaren na de oogst, en voor bijna evenveel tijdens de verwerkings-, de distributie- en de consumptiefasen.  Met een kwart van deze hoeveelheid zouden de 870 miljoen mensen gevoed kunnen worden die nu honger lijden in de wereld.

Grotere gevolgen aan het einde van de keten

In de industrielanden vindt het merendeel van de verspilling plaats op het moment van de verkoop in de detailhandel en bij de consument thuis. Hoe verder we ons echter van het veld verwijderen, hoe groter natuurlijk de gevolgen van de verspilling voor het milieu, omdat de voedingswaren intussen verwerkt, opgeslagen en bewaard dienden te worden ... om uiteindelijk in de vuilnisbak te belanden! Alleen al in Europa zou de voedselverspilling aan de basis liggen van 170 miljoen ton CO2-equivalent per jaar voor de productie van de weggegooide voedingsmiddelen, waarbij we dan nog de milieukosten moeten tellen, die met de verwerking van al dit afval gepaard gaan.

Te veel voedingsmiddelen belanden in de vuilnisbak

Brood, fruit, groenten, gebak, yoghurt, vervallen of deels opgegeten, ... In Brussel zijn voedingsmiddelen goed voor 12% van het volume van de witte vuilniszak van de gezinnen en 23% van die van scholen en bedrijven. Waarom wordt er zoveel weggegooid? Omdat we tijd te kort komen en eten in de koelkast vergeten. Omdat we uitzicht met kwaliteit verwarren. Omdat we de op de producten vermelde verbruiksdatums niet goed begrijpen, ... Maar vooral omdat we niet bijhouden, wat we allemaal weggooien!

Voedselverspilling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 Voor de gezinnen: 15 kg voeding per persoon per jaar = 15.000 ton = 3 maaltijden per dag voor 30.000 personen een jaar lang.
 Voor de bedrijven: 10.000 ton

In Brussel wordt er actie ondernomen:
 Op milieuvlak kan er door preventie aan de bron effectief gezorgd worden voor minder verbruik van hulpbronnen en minder uitstoot van CO2.
 Op sociaal vlak wordt er werk gemaakt van de inzameling van onverkochte producten om deze weg te schenken en sociale kruideniers mee te bevoorraden.
 Op economisch vlak worden er lokale verwerkingsactiviteiten rond de recuperatie van onverkochte producten georganiseerd.
Datum van de update: 28/09/2020