U bent hier

Wat te doen met verzwakte of dode (wilde) dieren?

 Het is zeker niet abnormaal in de natuur dat wilde dieren verzwakt raken. Dit kan doordat ze ziek, gewond of uitgeput zijn. Het kan zelfs zijn dat ze het door hun verzwakking niet halen. Hieronder vindt u informatie over wat u zelf het beste kan doen wanneer u een verzwakt of een dood dier aantreft.

U vindt een verzwakt dier. Wat moet u doen?

Raak het dier om te beginnen niet aan. Zieke, gewonde of uitgeputte dieren voelen zich vaak bedreigd wanneer ze worden aangeraakt, en kunnen dan mogelijks aggressief reageren. 

We raden aan om het dier even te observeren dan, om zeker te zijn dat het wel degelijk verzwakt is. Het kan immers gebeuren dat dieren gewoon aan het uitrusten zijn. Ook kan het gaan om jongen van (roof)vogels die op de grond liggen omdat ze uit hun nest zijn gesprongen, maar die nog worden gevoederd door hun ouders. In dit geval hoeft u niks te doen. Neem afstand en laat de natuur haar gang gaan.

Als het duidelijk is dat het dier fel verzwakt is – door ziekte, verwonding of uitputting , raden we u aan actie te ondernemen. 

  • Bevindt het verzwakte dier zich in het Zoniënwoud, een gewestelijk park of groene ruimte in beheer van Leefmilieu Brussel, waarschuw dan de bos- of parktoezichter of neem contact op met de infodienst van Leefmilieu Brussel (02/775 75 75).

Ligt het kadaver in een groene ruimte beheerd door de gemeente, alsook een weg of een privé-eigendom, dan zijn de gemeentelijke milieu-adviseur en de gemeente-ambtenaar belast met leefmilieu bevoegd. Neem contact op met hen. Wanneer dit niet mogelijk zou zijn, neem dan contact op met het Brusselse revalidatiecentrum voor wilde dieren.  

U vindt een dood dier. Wat moet u doen?

Een elementaire hygiëneregel stelt dat de beheerder dat kadaver niet ter plekke mag laten ontbinden. Sommige soorten zijn beschermd en worden zelfs wetenschappelijk opgevolgd, en dus is het beter de bevoegde instanties te melden dat u een kadaver hebt gevonden. Zeker ook wanneer u verscheidene kadavers van eenzelfde soort vlak bij elkaar aantreft. Er kan immers een gezondheidsprobleem of infectie aan de basis van die uitzonderlijke sterfte liggen. 

  • Raak het kadaver zelf niet aan. 
  • Bevindt het kadaver zich in het Zoniënwoud, een gewestelijk park of een groene ruimte in beheer van Leefmilieu Brussel, waarschuw dan de bos- of parktoezichter of neem contact op met de infodienst van Leefmilieu Brussel (02/775 75 75).
  • Ligt het kadaver in een groene ruimte beheerd door de gemeente, op de openbare weg, alsook een weg of een privé-eigendom, dan zijn de gemeentelijke milieu-adviseur en de gemeente-ambtenaar belast met leefmilieu bevoegd.
Datum van de update: 17/06/2021