U bent hier

Invasieve fauna

De al dan niet vrijwillige verspreiding van bepaalde diersoorten in een bepaalde omgeving kan kleine of grote gevolgen hebben voor de plaatselijke biodiversiteit en de bestaande ecologische evenwichten.

Op het einde van de 19de eeuw werden er in Australië 24 konijnen losgelaten. Die hebben zich allemaal zodanig voortgeplant dat er uiteindelijk miljoenen konijnen waren die de grote graslanden verwoestten. Om die konijnenplaag te bestrijden, werden Europese vossen uitgezet. Die wierpen zich inderdaad op de konijnen maar dunden ook de populatie van de plaatselijke buideldieren uit!

Uitheemse dieren loslaten in de natuur is dus nooit zonder gevaar. Denk daaraan, en doe het vooral nooit! Er bestaan centra voor het geval u een dier hebt dat u niet langer bij u thuis kunt of wilt houden. U kunt het hen zonder probleem toevertrouwen.

Voor invasieve exoten bestaan momenteel twee soorten lijsten: een Europese lijst en een Brusselse lijst. Enkele voorbeelden:

Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje

De eerste waarnemingen dateren van de late jaren negentig. Het werd geacht een geduchte vijand te worden in de biologische strijd tegen bladluizen en andere schadelijke dieren; het paste zich heel snel aan onze omgeving aan. Te goed zelfs. De larven van het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje zijn dermate vraatzuchtig dat ze zich niet alleen te goed doen aan de bladluizen maar ook aan de larven van de zweefvliegen en van inheemse soorten lieveheersbeestjes die ze geleidelijk aan verdringen.
In de herfst komen ze, op zoek naar een schuilplaats voor de winter, bijeen en dringen ze in groten getale onze woningen binnen, met alle ongemakken van dien.  

Deze soort komt voor op de Brusselse lijst sinds maart 2012.

Roodwangschildpad

Veel waterschildpadden die uit Amerika afkomstig zijn en in dierenwinkels gekocht zijn als ‘huisdier’, werden door hun eigenaar losgelaten in de poelen en vijvers van de Brusselse parken en bossen. Die schildpadden zijn alleseters en voeden zich met jonge vissen, larven van amfibieën en amfibieën zelf, insecten of kuikens van watervogels. Het mag duidelijk zijn dat de schade die hun aanwezigheid in biologisch waardevolle milieus teweegbrengt een probleem kan zijn.

Hebt u een dergelijke schildpad en wilt u er van af, breng het dier dan liever naar een dierenasiel.

Roodwangschildpadden komen voor op de Europese lijst sinds juli 2016.

Halsbandparkiet

In de jaren 1970 werden bij de sluiting van een Brussels dierenpark ongeveer 40 halsbandparkieten losgelaten. De huidige Brusselse kolonie van die dieren is daar waarschijnlijk afkomstig van. Vandaag zou hun vermenigvuldiging – ze zouden met meer dan 7.000 zijn – een bedreiging kunnen vormen voor de boomklevers, die eveneens in boomholten broeden. De impact is echter nog niet gebleken. Maar het lawaai dat ze maken, de drek die ze achterlaten aan de voet van de bomen waarin ze slapen, hun uitgesproken voorkeur voor bloem- en bladknoppen en voor fruit, veroorzaken grote hinder.

De Halsbandparkiet komt voor op de Brusselse lijst sinds maart 2012.

De Canadese gans

Deze sierlijke watervogels waren ooit heel populair in vijvers van parken en privé-tuinen, van waaruit ze zich hebben verbreid naar andere gebieden. Groepen van tientallen ganzen zijn nu geen uitzondering meer. Het zijn discrete broeders die tijdens de vroege zomer grote ruiconcentraties kunnen vormen. Aangezien de ganzen dan enkele weken ter plekke blijven, kunnen ze aanzienlijke schade toebrengen aan oevervegetaties door vertrappeling en door hun uitwerpselen, die eveneens voor vervuiling kunnen zorgen van wandelpaden en ligweiden. Komen de uitwerpselen in de waterkolom terecht, dan zorgen ze voor een aanrijking van nutriënten wat algenboei en botulisme in de hand kan werken.

Dégâts causés par des bernaches du Canada / Schade veroorzaakt door Canadese ganzen

Canadese ganzen komen voor op de Brusselse lijst sinds maart 2012.   

Datum van de update: 28/09/2020