U bent hier

EPB-software (professionnels)

Ter info, de EPB-software wordt gebruikt:

 • door de EPB-adviseurs om na te gaan of een project voldoet aan de EPB-vereisten
 • door architecten, eventueel om het EPB-voorstel op te stellen of om na te gaan of een eenvoudig renovatieproject aan de EPB-voorschriften voldoet. Een didactische handleiding is beschikbaar om hen vertrouwd te maken met het invoeren van de gegevens voor een eenvoudige renovatie.

Leefmilieu Brussel heeft deze tool, om de toepassing van de berekeningsmethode en het invullen van de formulieren te vergemakkelijken, ontwikkeld in samenwerking met de andere Gewesten.

Elke keer dat de wetgeving wordt gewijzigd, wordt er ten minste één nieuwe versie van de EPB-software geleverd. De datum van indiening van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor een project is bepalend voor de wetgeving die erop van toepassing is en die de voorschriften en de berekeningsmethode bepaalt. 

Leefmilieu Brussel vereist het gebruik van de laatste versie van de software. 

Geldende versie

Vergeet niet om, voordat u de software installeert, de drivers van uw grafische kaart bij te werken als deze niet automatisch worden bijgewerkt.

U kan de laatste officiële versie van de EPB-software voor uw besturingssysteem of OS (Operating System) hieronder downloaden (compatibiliteit van de OS voor de PB-software). Het gebruik van de EPB-software impliceert automatisch de aanvaarding van een Licentie.

Windows 32 bits

Windows 64 bits

Mac OSX (à partir de 10.7.3) 

Linux

PEB_Installer-windows_12.0.5.exe

PEB_Installer-windows-x64_12.0.5.exe

PEB_Installer-macos-JRE_12.0.5.jar

PEB install.sh
PEB_Installer-linux_12.0.5.jar

De automatische updates vinden plaats bij de installatie van de software. Wij raden u ten zeerste aan deze te activeren zodat u altijd over de officiële versie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige versie?

 • De implementatie van een nieuwe software-infrastructuur. De Java Swing-technologie is vervangen door JavaFX. Dit nieuwe Framework wordt sequentieel ingevoerd met de nieuwe versies van de EPB-software. Deze versie bevat de eerste wijzigingen van eenvoudige elementen zoals invoervelden, ja/nee-knoppen, velden voor de EPB-eenheden, validatiepictogrammen, enz. Deze wijziging leidt tot een vertraging van de prestaties van de EPB-software zolang beide infrastructuren gelijktijdig aanwezig zijn. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor het onvermijdelijke tijdelijke ongemak dat dit zal veroorzaken.
 • Een verbetering om identieke vensters slechts eenmaal te moeten invullen 
 • Een verbetering van de hulp en de invoer in de tabellen (om alle ruimten met één klik te kunnen selecteren voor het invoerscherm warmteterugwinning) 
 • Nieuwe velden in het conversievenster en in de bibliotheek 
 • Diverse correcties

Alle wijzigingen worden vermeld in de volledige lijst met veranderingen.

Ondersteuning - Hulp - Handleidingen

Wij raden u aan eerst de documenten te raadplegen die ter beschikking gesteld worden:

 • De FAQ
 • De in de EPB-software aanwezige hulpmiddelen (voor het invullen, aangepast aan de datum van indiening van de vergunningsaanvraag)                                                                                                        
  Voorbeeld van het hulpmiddel voor de vloeroppervlakte (m²):

Indien u geen oplossing vindt via de hierboven beschikbare middelen vragen wij u om het volgende formulier in te vullen.

Datum van de update: 01/10/2021