U bent hier

Raadpleeg de kaart van de bodemtoestand

Leefmilieu Brussel biedt u de kaart van de bodemtoestand aan, een gratis en eenvoudig te gebruiken hulpmiddel om te weten te komen of een terrein verontreinigd is of kan worden. De kaart wordt dagelijks bijgewerkt op basis van gerapporteerde incidenten, nieuwe activiteiten en reeds afgeronde studies en werkzaamheden. 

De kaart deelt de percelen in Brussel in 5 categorieën op:

  • 0 – mogelijk verontreinigd: het is dus aan te raden bodemanalyses uit te voeren vooraleer met kweken te beginnen.
  • 1 – niet-verontreinigd: de grond is perfect geschikt voor uw moestuin!
  • 2 - licht verontreinigd zonder risico: u kan uw moestuin zonder probleem inrichten.
  • 3 - verontreinigd: neem contact op met de Bodemfacilitator om hulp te krijgen bij het aanleggen van uw moestuin. 
  • 4 - verontreinigd, in onderzoek of behandeling: neem contact op met de Bodemfacilitator om hulp te krijgen bij het aanleggen van uw moestuin. 

Om een kopie van het studierapport te ontvangen is de schriftelijke toestemming nodig van degene die de opdracht voor het onderzoek heeft gegeven (de uitbater van het terrein of de eigenaar). Deze aanvraag is betalend (de niet-technische samenvatting is gratis) en wordt gedaan door middel van dit formulier of via dit platform.

Als uw terrein niet is opgenomen in de inventaris van de bodemtoestand, betekent dit dat Leefmilieu Brussel geen informatie heeft over mogelijke bodemverontreiniging door professionele activiteiten of incidenten. In dit geval adviseren wij u om naar optie 2 te gaan met betrekking tot de historiek van uw terrein.

Datum van de update: 23/11/2021