U bent hier

Good Soil-strategie

Logo Good Soil / Good Soil Logo

Met Good Soil roept Leefmilieu Brussel een ambitieuze nieuwe strategie in het leven om alle bodems van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beschermen en te verbeteren. 
Het doel is om onze visie op de bodem te verbreden en alle bedreigingen aan te pakken.  Het gaat dus om de ontwikkeling van een geïntegreerd beheer van de Brusselse bodem.

Een levende en gezonde bodem is noodzakelijk om een kwaliteitsvolle leefomgeving te verzekeren voor alle inwoners en werknemers van ons Gewest. Zoals blijkt uit de uitgestrekte, beschermende hand uit het logo, zet Leefmilieu Brussel zich in voor de verbetering van de bodemkwaliteit en het bodemleven in ons Gewest.

Waarom een dergelijke strategie?

In onze almaar meer verstedelijkte wereld hebben we steeds minder voeling met de bodem, hoewel die onmisbaar is voor het leven op aarde. De bodem biedt de samenleving en het milieu een volledige waaier aan ecosysteemdiensten, zoals de filtratie van regenwater of de opbouw van het organische substraat waarop de planten groeien waarmee we ons voeden.

Ondanks al deze functies vertegenwoordigt de bodem maar een dunne laag van de oppervlakte van onze planeet en is het vormingsproces van de bodem extreem langzaam en duurt het duizenden, zelfs honderdduizenden jaren. Daarom moet de mens de bodem beschouwen als een niet-hernieuwbare bron die moet worden beschermd. 

De bodem is onderworpen aan een reeks van degradatieprocessen die dikwijls worden versterkt door menselijke activiteiten. Deze bedreigingen tasten de hele planeet aan en het Brussels Gewest vormt geen uitzondering op de regel. Er zijn problemen van verontreiniging, verdichting en ondoorlaatbaarheid die leiden tot een verlies van biodiversiteit en organische materie.

Van waar komen we?

Sinds 2005 is de bescherming van de Brusselse bodems voornamelijk gebaseerd op het beheer van verontreinigingen met chemische polluenten. Dankzij de acties die in het Gewest worden gevoerd, konden tal van terreinen worden gesaneerd en kregen ze een nieuwe bestemming om het hoofd te bieden aan de sociaaleconomische uitdagingen die ook de leefomgeving verbeteren.  Dit beleid zal in de toekomst worden voortgezet en zelfs versterkt.  Omwille van de coherentie moet er evenwel ook bijzondere aandacht worden besteed aan de andere bedreigingen voor onze bodems en nieuwe acties moeten worden ondernomen om het leefmilieu van het Gewest voortdurend te verbeteren.

Good Soil: een win-winstrategie voor iedereen

De Good Soil-strategie is gericht op een beter bodembeheer en -behoud. Deze strategie zal rekening houden met alle functies van de bodems, hun variabiliteit en complexiteit en het gamma van de verschillende afbraakprocessen waarvan ze het voorwerp uitmaken zonder daarbij de sociaaleconomische aspecten uit het oog te verliezen. Concreet zullen de ecosysteemdiensten (= natuurvoordelen) van de bodems worden geëvalueerd om te kunnen zorgen voor gerichte en aangepaste acties op het grondgebied van het Gewest. Alle deelnemende partijen en in het bijzonder de burgers zullen door sensibiliseringsacties en maatregelen bij deze nieuwe strategie betrokken worden om hen aan te moedigen de kwaliteit van de hen omringende bodems te beschermen en te verbeteren.

Het doel van dit nieuwe duurzame en geïntegreerde bodembeheer is het levenskader van de Brusselaars verder en continu te verbeteren door het kwetsbare substraat waarop ze leven te beschermen.

Datum van de update: 27/05/2021