U bent hier

CGP: boringen, staalneming en analyses

De identificatie en de behandeling van een bodemverontreiniging vereist de uitvoering van boringen, de installatie van peilbuizen en het nemen van stalen door een erkend bodemverontreinigingsdeskundige.

De genomen stalen worden vervolgens geanalyseerd door een erkend laboratium. Ten einde de uniformiteit en kwaliteit van de boringen, peilbuizen, staalnames en analyses te waarborgen, heeft Brussel Leefmilieu – BIM vijf codes van goede praktijk opgesteld :

Ter herinnering: deze codes hebben in de periode januari-februari 2013 het voorwerp uitgemaakt van een consultatieronde bij de bodemverontreinigingsdeskundigen en in april 2013 heeft er een overlegvergadering plaatsgevonden met de deskundigen die gereageerd hebben.

De aanpassingen die aan de codes van goede praktijk werden aangebracht naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties die gedurende de consultatieronde en de overlegvergadering werden ontvangen, zijn in het blauw aangeduid in de teksten.

Indien u als bodemverontreinigignsdeskundige tijdens het toepassen van deze codes fouten of incoherenties vaststelt, aarzel dan niet om ons te informeren via mail  op volgende adressen (qstinglhamber@environnement.brussels; wvanaken@leefmilieu.brussels).

Dank bij voorbaat voor uw medewerking.

Datum van de update: 28/02/2022