U bent hier

Voorwaarden betreffende afvalstoffen in het kader van uw activiteit (professionnels)

a. Sorteerplicht
b. Afgifte van het afval

a. Sorteerplicht

Raadpleeg de instructies rond de verplichtingen inzake het sorteren van niet-huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Meng geen afvalstoffen met verschillende eigenschappen.

top

b. Afgifte  van het afval

De opdrachtgever geeft de vervoerder instructies omtrent de bestemming, de verpakking en de te treffen maatregelen in geval van een incident. De opdrachtgever zorgt voor de identificatie van de afvalstoffen, definieert hun bestemming, zorgt ervoor dat deze de toelating heeft om de vervoerde afvalstoffen te ontvangen, verzekert dat het gebruikte vervoermiddel aan de wettelijke vereisten beantwoordt (bv. bijzondere ADR-voorschriften), dat de vereisten inzake verpakking, markering, veiligheid en traceerbaarheid worden nageleefd, dat de gepaste veiligheidsmaatregelen worden getroffen enz. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvalstoffen tijdens hun vervoer.

  • U mag geen afvalstoffen, ingezameld op de site, naar een andere inrichting met inzameling als nevenactiviteit vervoeren.

Voor het afval dat u zelf op de site produceert, is meer informatie beschikbaar in de gids ‘Afvalproducent’ .

top

Datum van de update: 17/11/2021