U bent hier

Voorwaarden betreffende afvalstoffen in het kader van uw activiteit (professionnels) (professionnels)

a. Sorteringsverplichting
b. Afgifte van het afval
c. Inzameling van afvalstoffen, afkomstig van derden of andere sites

a. Sorteringsverplichting

1. afvalstoffen, geproduceerd door huishoudens

Huishoudelijk afval wordt geproduceerd door de normale activiteit van huishoudens. Dit is in het bijzonder relevant voor de verenigingen van mede-eigenaars van woningen.

 • Voorzie sorteermodaliteiten om een selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk te maken. Raadpleeg de instructies rond de verplichtingen inzake het sorteren van huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Voorzie een tamelijk grote ruimte om de afvalstoffen op te slaan en plaats diverse containers, zodat het mogelijk is het afval te sorteren.

Opslag is ook mogelijk in ondergrondse sorteercontainers.

2. afvalstoffen die niet door huishoudens worden geproduceerd:

 • Voorzie sorteermodaliteiten om een selectieve afvalinzameling mogelijk te maken:
  • PMD: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons;
  • papier en karton, droog en proper ;
  • kleurloos en gekleurd verpakkingsglas;
  • bioafval bestaande uit volgende fracties:
   • biologisch afbreekbaar tuin- en parkafval;
   • levensmiddelen- en keukenafval;
  • gevaarlijke afvalstoffen.
  • afval dat selectief moet worden ingezameld en gesorteerd in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
  • textielafvalstoffen;
  • metaalafvalstoffen;
  • houtafvalstoffen;
  • afvalstoffen van harde kunststoffen;
  • afvalstoffen van geëxpandeerd polystyreen;
  • afvalstoffen van plasticfolie
  • dierlijke bijproducten
  • risicohoudende afvalstoffen van de zorg
  • puin

Raadpleeg de instructies rond de verplichtingen inzake het sorteren van niet-huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Meng geen afvalstoffen met verschillende eigenschappen.

top

b. Afgifte van het afval

Als afvalproducent bent u verplicht uw afvalstoffen te verwijderen op een van de volgende drie manieren:

1. Door uw afval zelf naar een toegestane bestemming te vervoeren
Als u uw afval zelf vervoert, moet u geregistreerd zijn als vervoerder.

U moet niet geregistreerd zijn als:

2. Door uw afvalstoffen te overhandigen aan een vergunde vervoerder of inzamelaar, handelaar of makelaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

U kunt uw afvalstoffen overhandigen aan:

=> Opgelet : In dit geval blijft u als opdrachtgever verantwoordelijk voor de afvalstoffen tijdens hun vervoer tot hun bestemming

De opdrachtgever geeft de vervoerder instructies omtrent de bestemming, de verpakking en de te treffen maatregelen in geval van een incident. De opdrachtgever zorgt voor de identificatie van de afvalstoffen, definieert hun bestemming, zorgt ervoor dat deze de toelating heeft om de vervoerde afvalstoffen te ontvangen, verzekert dat het gebruikte vervoermiddel aan de wettelijke vereisten beantwoordt (bv. bijzondere ADR-voorschriften), dat de vereisten inzake verpakking, markering, veiligheid en traceerbaarheid worden nageleefd, dat de gepaste veiligheidsmaatregelen worden getroffen enz. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afvalstoffen tijdens hun vervoer.

3. Door de afvalstoffen te laten meenemen door de professional die ze in het kader van zijn activiteit op uw site heeft geproduceerd

Als professionals in het kader van hun beroepsactiviteit afval produceren op uw site en het meenemen, moet u van de verantwoordelijke voor de verwijdering van het afval een traceerbaarheidsdocument eisen.

Bv. een onderhoudsbedrijf van technische installaties:

 • de elektricien neemt de TL-buizen mee;
 • de hersteller van printers neemt de toners mee;
 • de koeltechnicus neemt de koelvloeistoffen mee.

top

c. Inzameling van afvalstoffen, afkomstig van derden of andere sites

U mag geen afvalstoffen, afkomstig van elders, inzamelen. U bent geen inrichting met inzameling als nevenactiviteit.

 • dierlijke bijproducten
 • risicohoudende afvalstoffen van de zorg
 • puin

Raadpleeg de instructies rond de verplichtingen inzake het sorteren van niet-huishoudelijke afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • Meng geen afvalstoffen met verschillende eigenschappen.

top

Datum van de update: 06/09/2022