U bent hier

Uw werkmateriaal en het milieu (professionnels)

a. Energieverbruik
b. Waterverbruik
c. Hinder vermijden

a.  Energieverbruik

Uw carwash verbruikt energie voor:

 • de besturing van het wasprocedé;
 • de water- recyclage ;
 • het warm water;
 • het droogproces.

 

 • Gebruik bij voorkeur energiezuinige toestellen (A-label).
 • Gebruik koud water in een carwash van het type “wasstraat”.
 • Kies droogblazers die goed zijn aangepast aan de omtrek van de voertuigen.

Top

b. Waterverbruik 

Het waterverbruik is afhankelijk van het type van carwash en van de bijkomende opties.

Gemiddeld bruto verbruik van liters water per wasbeurt

Carwash type “Roll-over”

100 - 350

Carwash type “Wasstraat”

200 - 650

Manuele carwash

70 - 80

Mobiele carwash

350 - 900

Droge carwash

 4 -  5

Stoomcarwash

 3 -  7

Wassen van de bodemplaat

100 - 120

De meeste carwashes gebruiken leidingwater.

 • Gebruik zoveel mogelijk regenwater of recuperatiewater.
 • Vermijd het gebruik van grondwater dat overgeëxploiteerd wordt.

Top

c. Hinder vermijden

Hinder door nevelvorming

 • Zet een omheining of een heg om de waszone af te schermen en te vermijden dat de druppeltjes zich verspreiden.

Hinder door slechte geuren

Anaerobe bacteriën (die zich ontwikkelen in afwezigheid van zuurstof in de lucht) zitten in de leidingen en collectoren.

 • Creëer een aerobe omgeving, m.a.w. zorg voor luchtverversing in het afvalwatercircuit.
 • Gebruik ecologisch afbreekbare producten met een laag stikstof (N)- en fosfor (P)-gehalte.
 • Vernieuw de leidingen.
 • Bestrijd geuren met waterstofperoxide of ozon in lage doses.
 • Vermijd leidingen in rubber, soepel pvc, polyester of polyethyleen die de ontwikkeling van bacteriën bevorderen.

 

Hinder door lawaai

Hogedrukreinigers en drogers en de bewegingen van de voertuigen veroorzaken lawaai.

U dient zich aan de geluidsnormen van de vergunning te houden.

 • Voer de activiteit uit in een lokaal met gesloten ramen en deuren en geluidsisolatie.  
 • Kies stille lagedrukventilatoren voor de droogblazers.
 • Installeer een geluidswerende wand of een groene berm.
 • Installeer een geluidsmeter.
 • Sluit af met een automatische poort, stroken textiel of een poort in soepel textiel.

 

Meer bepaald in de manuele carwashes of de roll-overs:

 • Installeer lagedrukspuiten.
 • Vervang de éénfasige stofzuigermotoren door driefasige motoren, of voorzie een centrale afzuiging op één plaats.
 • Sensibiliseer uw klanten. Plaats duidelijk zichtbare pictogrammen om de volgende boodschappen over te brengen: verboden te claxonneren, beperk het geluidsvolume van de autoradio, zet de motor uit.
 • Installeer een geluidsmeter met een knipperlichtje. 

 

Voor nieuwe installaties:

 • Richt de voorwas- en droogzones in, zo ver mogelijk van eventuele buren. 

 

Hinder door een gebrek aan ventilatie

Vooral in carwashes die omsloten zijn door kantoor- of appartementsgebouwen, waardoor de luchtverversing onvoldoende kan zijn:

 • Zorg voor een afdoende luchtverversing in de waszone: de omgevende lucht mag niet giftig, explosief of hinderlijk worden voor de buurt.
 • Zorg voor voldoende ventilatie om te vermijden dat gassen blijven hangen, zelfs plaatselijk.
 • Hang op verschillende goed zichtbare plaatsen pictogrammen met het verzoek de motor stil te leggen.
 • Voorzie indien nodig een mechanisch ventilatiesysteem met afvoer langs het dak.

 

Hinder door vocht

Houd u aan de basisvoorwaarden van uw vergunning. 

 • Alle waszones (vloer, muren, plafond, aansluitingen, leidingen, ondergrondse putten van de slibafscheider en de koolwaterstofafscheider) zijn waterdicht.

Voor de installaties die gelegen zijn in de gebouwen:

 • Voer de lucht van de waszone niet af naar de traphallen, de gangen, de hallen, de aangrenzende lokalen of de liftkokers.

Voor de stoomcarwash in een afgesloten ruimte:

 • Gebruik de carwash niet buiten de werkingsuren van de mechanische ventilatie.

Top

Datum van de update: 18/02/2022