U bent hier

Wilde bijen

In Brussel werden er om en bij 140 verschillende soorten wilde bijen waargenomen. Die bijensoorten zijn meestal weinig bekend omdat ze geen honing aanmaken en dus niet gekweekt en “getemd” werden. Uit studies blijkt wel dat deze bijen onmisbaar zijn voor onze ecosystemen.

Onopvallend en kwetsbaar

Wilde bijen zijn er in alle maten en soorten:

  • Grootte: van 2 mm tot zowat 4 centimeter.
  • Broedwijzen: in aarde of zand, in dood hout, in holle takken of gangen, in het merg van sommige takken.
  • Voedselbronnen: sommige bijen zijn echte alleseters en voeden zich met allerhande soorten planten, terwijl andere afhangen van één plantenfamilie, soms zelfs één plantensoort om zich te voeden.
  • De mate van socialisatie: sommige soorten zijn sociaal (de hommels die in kleine kolonies samenleven met enkele honderden), de meeste soorten zijn solitair, enkele soorten liggen er ergens tussenin.

Ze hebben een beperkte actieradius (ze vliegen niet ver: 100 tot 300 meter afhankelijk van de soort) en hebben de gepaste voedselbronnen en nestplaatsen nodig in hun zeer nabije omgeving. Omwille van die factoren zijn ze bijzonder kwetsbaar aan landschapsveranderingen, zelfs op kleine schaal (bv. het verdwijnen van een braakliggend terrein of een helling). 
Wilde bijen steken niet en zijn niet agressief: u hoeft niet ongerust te zijn als u ze uit uw grasveld of uit de stenen op uw stoep zit vliegen!

Datum van de update: 26/07/2021