U bent hier

Een PLAGE voor grote gebouwenparken

Architecte : Urban Platform Architects  -  Photo : Bernard Boccara

Is uw organisatie eigenaar of gebruiker van een groot gebouwenpark in het Brussels gewest? Dan bent u misschien wel onderworpen aan de verplichting om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) op te stellen om het energieverbruik van uw gebouwen te verminderen.

Schrijf u in voor de newsletter PLAGE info (thema's gebouwen en energie) om op de hoogte te blijven van de vooruitgang en nieuws van de PLAGE reglementering.

 

 

 

Start nu met een PLAGE

brochure plage illustration

De brochure "Start nu met een PLAGE" (.pdf) stelt u de krachtlijnen voor van de PLAGE-regelgeving voor grote gebouwenparken. U leest er alles over de uitdagingen, de criteria voor indiening en vrijstelling, de beschrijving van de PLAGE-methode en -cycli, de wijze van berekening van de doelstelling enzovoort.

Moet u zelf ook een PLAGE opstellen? Lees dan om te beginnen deze brochure: "Start nu met een PLAGE" (.pdf)

Heeft het PLAGE ook op u betrekking?

U vindt de informatie aan de hand waarvan u kunt bepalen of de verplichting om een PLAGE op te stellen ook op uw organisatie toepasselijk is in de brochure "Start nu met een PLAGE". U kunt echter ook hier nagaan of uw organisatie verplicht is een PLAGE op te stellen. Daarvoor hoeft u alleen maar enkele vragen te beantwoorden.

Hoe de gebouwen identificeren die in rekening moeten worden gebracht voor uw PLAGE-vastgoedpark? Ga stap-voor-stap tewerk aan de hand van de vragen en antwoorden van het schema dat hiervoor is voorzien (.pdf)

U vindt de methode voor berekening van de oppervlakken van uw gebouwenpark in het PLAGE-protocol (hoofdstuk 3.3.).

Het PLAGE-protocol als leidraad

Het methodologisch protocol verzamelt en verklaart de hele PLAGE-regelgeving. Dit document omvat in detail de regels en de praktische toepassingen van de regelgeving. U vindt er alle nuttige informatie over elke stap van het PLAGE-cyclus.

Een goed begin voor uw PLAGE

U kan kennismaken met het PLAGE-proces, de verschillende fasen en actoren, dankzij de synopsis – PLAGE-regelgeving (.pdf)

1. Identificatiefase: (termijn van 12 maanden vanaf 1 juli 2019) door de gezondheidscrisis is de datum van 30 juni 2020 uitgesteld naar 31 december 2020.

De uiterste datum om de identificatiefase af te ronden, die oorspronkelijk was vastgelegd op 30 juni 2020, werd uitgesteld naar 31 december 2020 om voldoende tijd te geven om de verplichte opleidingen te organiseren en uw PLAGE-coördinator.trice  aan te wijzen.

Download het mandaat model (.docx) en stuurd het ons door per email naar plage@leefmilieu.brussels of per post naar :

PLAGE-dienst
Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel

Uw PLAGE-coördinator moet in het bezit zijn van:

Vanaf de validatie van het mandaat sturen we u de link naar het PLAGE-webplatform met de identificatiegegevens van uw coördinator om de volgende stappen te kunnen zetten. Dit platform is de enige tool die kan worden gebruikt om ons al uw gegevens en documenten te bezorgen en om de informatie over de uitvoering van uw PLAGE uit te wisselen. 

2. Programmatiefase: termijn van 18 maanden na uw identificatiefase

Ten laatste 18 maanden na de afsluiting van uw identificatiefase moet u de programmatiefase afsluiten. In deze fase moet u het energiekadaster van uw gebouwen en een actieprogramma realiseren. Daarom zou u, op vrijwillige basis, kunnen beslissen om het IPMVP-protocol toe te passen met behulp van een gecertificeerde deskundige, om zo te beneficiëren van een maximale nauwkeurigheid in de analyse van uw dossier. Vergeet niet de opleiding van uw medewerker of de aanwerving van de gecertificeerde expert naar keuze in te plannen (zeker als u via een openbare aanbesteding moet gaan) indien dit het geval is. 

Hulp nodig

Controleer of uw vraag niet voorkomt in onze FAQ

Indien dit niet het geval is, kan u uw vragen stellen via facilitator@leefmilieu.brussels of telefonisch op het nummer 0800/ 85 775.

De Facilitator Duurzame Gebouwen is uw eerste gesprekspartner. U kan gebruikmaken van gratis ondersteuning en multidisciplinaire deskundigen die u begeleiden tijdens elke stap van uw PLAGE. 

Datum van de update: 07/09/2021