U bent hier

Een PLAGE voor grote gebouwenparken

plageobligatoire.png

Architecte : Urban Platform Architects  -  Photo : Bernard Boccara

Is uw organisatie eigenaar of gebruiker van een groot gebouwenpark in het Brussels gewest? Dan bent u misschien wel onderworpen aan de verplichting om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) op te stellen om het energieverbruik van uw gebouwen te verminderen.

 

 

 

 

 

Start nu met een PLAGE

brochure plage illustrationDe brochure "Start nu met een PLAGE" (.pdf) stelt u de krachtlijnen voor van de PLAGE-regelgeving voor grote gebouwenparken. U leest er alles over de uitdagingen, de criteria voor indiening en vrijstelling, de beschrijving van de PLAGE-methode en -cycli, de wijze van berekening van de doelstelling enzovoort.

 

Moet u zelf ook een PLAGE opstellen? Lees dan om te beginnen deze brochure: "Start nu met een PLAGE" (.pdf)

 

Heeft het PLAGE ook op u betrekking?

U vindt de informatie aan de hand waarvan u kunt bepalen of de verplichting om een PLAGE op te stellen ook op uw organisatie toepasselijk is in de brochure "Start nu met een PLAGE". U kunt echter ook hier nagaan of uw organisatie verplicht is een PLAGE op te stellen. Daarvoor hoeft u alleen maar enkele vragen te beantwoorden.

U vindt de methode voor berekening van de oppervlakken van uw gebouwenpark in het PLAGE-protocol (hoofdstuk 3.2.2.2. Bepaling van de PLAGE-drempel).

Op dinsdag 16 oktober 2018 zal van 8u30 tot 12u in Leefmilieu Brussel een informatiesessie plaatsvinden over deze nieuwe reglementering. Tijdens deze voormiddag, zal het PLAGE-team u de grote lijnen van de reglementering presenteren en de te ondernemen acties in kaart brengen om een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie te realiseren. Schrijf u hier in.

U kunt ook de slides van de presentatie hieronder downloaden:

Het PLAGE-protocol als leidraad

De hele PLAGE-regelgeving is samengebracht en wordt toegelicht in het methodologisch protocol. Dit document bevat een gedetailleerde beschrijving van de regels en praktische gebruiken van de regelgeving. U vindt er alle informatie die u nodig heeft met betrekking tot elke fase van de PLAGE-cyclus. Het protocol wordt momenteel opgemaakt en wordt beetje bij beetje aangevuld tot aan de inwerkingtreding van het PLAGE-besluit op 1 juli 2019.

Bereken uw PLAGE-doelstelling

De PLAGE-doelstelling van uw gebouwenpark wordt berekend op basis van de initiële energieprestatie van elk van uw gebouwen met een oppervlakte van meer dan 250 m². Hoe efficiënter uw gebouwenpark is, hoe lager uw PLAGE-doelstelling bijgevolg zal zijn, maar ook het omgekeerde is waar.

Om de individuele doelstellingen van elk gebouw te berekenen, dient u rekening te houden met hun reëel verbruik, hun oppervlakte en hun bestemming (kantoren, school, sportzaal enzovoort). Elke bestemming wordt toegewezen aan een specifieke inspanningsschaal. Er komen 13 categorieën van bestemming en bijgevolg ook 13 inspanningsschalen.

Enkel de totale doelstelling die voor het gebouwenpark wordt vastgesteld, is bindend. Aan de hand van deze methode kan de organisatie vrij beslissen welke acties ze wenst te ondernemen in de gebouwen van haar keuze in het kader van een PLAGE-cyclus.

Een goed begin voor uw PLAGE

Op 1 juli 2019 vangt de identificatiefase aan tijdens dewelke u een contactpersoon dient aan te wijzen die PLAGE-coördinator wordt genoemd. U krijgt 12 maanden de tijd, i.e. tot 30 juni 2020, om zijn contactgegevens alsook de gegevens betreffende uw gebouwenpark mee te delen.

Uw PLAGE-coördinator moet in het bezit zijn van een attest van opleiding in energiebeheer (energieverantwoordelijke) of van een attest van een gelijkwaardige certificerende opleiding of erkend zijn als energieauditeur van milieuvergunningen.

Leefmilieu Brussel organiseert regelmatig opleidingen in energiebeheer (energieverantwoordelijke); deze opleidingen duren 3 dagen. Bekijk de kalender van de opleidingen en plan nu al de opleiding voor uw eigen PLAGE-coördinator! Opgelet, het aantal plaatsen per opleidingscyclus is beperkt.

U kunt kennis nemen van het PLAGE-proces en van zijn verschillende fasen en actoren dankzij de synopsis - PLAGE-regelgeving (.pdf).

Hulp nodig

Datum van de update: 05/11/2018