U bent hier

Erkennings-, registratie- en aangifteformulieren

Formulieren betreffende afval - Erkenningen en registraties
Registratie - dierlijk afval

Erkenning - inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijk afvalstoffen

Registratie - inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijk afvalstoffen

Registratie – vervoerder van afvalstoffen

Registratie - Afgedankte voertuigen - vervoerder
Registratie - Afgedankte voertuigen - demonteercentrum (type A)
Registratie - Afgedankte voertuigen - demonteercentrum (type B) en/of type C
Formulier van melding van tijdelijk of definitieve stopzetting van een erkenning of een registratie  Aanvraagformulier voor de erkenning als studiebureau op het vlak van Kathodische bescherming(.pdf) Aanvraagformulier voor de erkenning als studiebureau op het vlak van Kathodische bescherming(.doc)

 

Formulieren betreffende afval - Ter info
Lijst met postcodes en gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lijst met verwerkingscodes (R/D)
Lijst met afvalstoffencodes (Eural)  

Meldingen

Formulieren betreffende afval - Meldingen
Afvalregister
Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen (erkenning)
Ophaler & vervoerder van dierlijke bijproducten (registratie)
Beheerder van afgedankte elektrische- en elektronische apparaten   
Exploitant van een demonteercentrum van afgedankte voertuigen (registratie)

Overige

Formulieren betreffende afval - Overige
Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten  
Lijst van de elementen voor het kwaliteitsbeheersysteem voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van afvalstoffen  
Lijst van de elementen voor het kwaliteitsbeheersysteem voor een inrichting voor het inzamelen of verwerken van afvalstoffen  

 

Datum van de update: 26/07/2018