U bent hier

Het beheer en de preventie van bouwafval (professionnels)

Dit document is bedoeld voor professionelen uit de bouw- en afbraaksector. Het stelt het afvalbeheer en -preventie voor volgens de volgende thema's:

De principes van de circulaire economie toegepast op bouwmaterialen

Bouwafval en -materialen als hulpbron bekijken, biedt u de mogelijkheid om:

  • uw kosten te beperken : enerzijds bij de aankoop van materialen en anderzijds bij het afvalbeheer
  • tewerkstelling te scheppen en uw activiteiten te diversifiëren
  • uw kennis te valoriseren en de menselijke dimensie opnieuw centraal te plaatsen bij uw activiteiten : d.m.v. beroepen die u een toegevoegde waarde leveren
  • een positieve impact te hebben op het leefmilieu door de hulpbronnen te beschermen.

De herwaardering van het BSA (bouw- en sloopafval) illustreert de begrippen "hulpbronnen" en "circulaire economie":

  • De bouwmaterialen en gebouwen zijn in de eerste plaats ontworpen om hun milieu-impact te beperken tijdens hun levenscyclus door een preventieve aanpak.
  • De materialen worden vervolgens selectief afgebroken om het hergebruik of de recyclage van hoge kwaliteit ervan mogelijk te maken.

Zo draagt de BSA-stroom ruimschoots bij tot de Brusselse, en in bredere zin de Belgische circulaire economie, aangezien deze materialen deel uitmaken van meerdere economische cycli:

  • eerst als nieuwe materialen,
  • vervolgens via meerdere cycli van hergebruik en recyclage,
  • en ten slotte via energievalorisatie.

Vandaag de dag schat men dat 80% van deze materialen, voornamelijk steenachtige afvalstoffen, hout en metalen gerecycleerd worden en dat een kleine hoeveelheid wordt hergebruikt. De rest wordt geëlimineerd.

In de volgende hoofdstukken vindt u praktische info over het beheer van BSA. We nodigen u uit u te laten inspireren door de voorgestelde goede praktijken en deze praktijken zelf uit te voeren door het gebruik van de hulpmiddelen die ter uwer beschikking staan.

Datum van de update: 28/09/2020