U bent hier

Checklist met verplichtingen (professionnels)

Verplichte veiligheidscontroles voor alle schouwspelzalen

 • Bij elke vertoning controleert het veiligheidshoofd:
  • of de maximale capaciteit van de zaal nageleefd wordt;
  • of de nooduitgangen werken en vrijgemaakt zijn.
 • Elke maand moet er door u, door uw veiligheidshoofd of door een gemachtigde een controle gebeuren van het brandbestrijdings-, waarschuwings- en alarmmateriaal.
 • Houd een controledagboek bij:
  • Noteer er de controledatums in en de gemaakte vaststellingen:
  • Houd het ter beschikking van de Burgemeester en van de bevoegde ambtenaar.
 • Laat elk jaar de brandblussers controleren.
 • Laat regelmatig de elektrische installaties controleren door een erkende instelling. Respecteer de voorschriften uit het AREI (algemeen reglement voor elektrische installaties). Bewaar de attesten en houd ze ter beschikking van de toezichthoudend ambtenaar.

Bijzondere controles en verplichtingen voor tenten

 • Herstel het terrein na afbraak van de tent weer in zijn oorspronkelijke staat.
Datum van de update: 09/11/2018