U bent hier

Waterbeheer (professionnels)

a. Goede praktijken
b. Afvalwater lozen

a.  Goede praktijken

 • Beperk het gebruik van detergenten en ontsmettingsmiddelen tot het strikt noodzakelijke minimum.
 • Gebruik voldoende milieuvriendelijke producten zoals zuurstofwater, uv-stralen, perazijnzuur ...
 • Vermijd het gebruik van detergenten en ontsmettingsmiddelen.   

  Gebruik eerst het detergent en dan het ontsmettingsmiddel, voornamelijk in vlees- of visverwerkende werkplaatsen.

  Waarom?
  Ontsmettingsmiddelen hebben in aanwezigheid van proteïnen doorgaans een slechte stabiliteit.
  Detergenten met ontsmettingsmiddelen combineren vermindert de desinfecterende kracht.

  => Men hoort dus eerst te reinigen en dan pas te ontsmetten.

 • Gebruik geen EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur ).  

  EDTA houdt milieugevaren in.
  Het

  • verhoogt de gevoeligheid van micro-organismen voor het conserverings- of desinfectiemiddel.
  • breekt moeilijk af;
  • is erg toxisch voor in het water levende organismen;
  • is na het doorlopen van het zuiveringsstation niet volledig uit het water verdwenen. Het brengt dus zware metalen die levende organismen kunnen vergiftigen opnieuw in een oplossing.

  Als geen enkel reinigingsproduct efficiënt is. In dat geval gebruikt u slechts de noodzakelijke hoeveelheid EDTA.

 • Gebruik geen bleekwater.   

  Bleekwater is schadelijk voor het milieu.
  Het

  • reageert met organische stoffen en produceert toxische stoffen;
  • is gevaarlijk voor de luchtwegen;
  • gebruikt dure productieprocedés op basis van zeer moeilijk biologisch afbreekbaar en toxisch kwik.

  Als geen enkel reinigingsproduct efficiënt is. In dat geval gebruikt u slechts de noodzakelijke hoeveelheid bleekwater.

Top

b. Afvalwater lozen

Alle afvalwater van uw werkplaats, dat als industrieel afvalwater wordt beschouwd, dient vóór lozing in de riolering te worden bemonsterd.
De analyse van het monster dient te worden uitgevoerd door een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erkend laboratorium

Kwaliteitsnormen voor afvalwater op de verschillende lozingspunten:

 • pH van het afvalwater tussen 6 en 9,5
 • temperatuur ≤ 45°
 • afmeting van de stoffen in suspensie < 1 cm
 • geen opgeloste, ontvlambare of explosieve gassen
 • geen schadelijke uitwasemingen voor de omgeving
 • stoffen in suspensie < 1 g per liter
 • 0,5 g/l stoffen extraheerbaar met petroleumether < 0,5 g per liter
 • geen risico op obstructie van de leidingen
 • geen gevaar voor het onderhoudspersoneel van de rioleringen noch voor de waterzuiveringsstations
 • geen verontreiniging van het oppervlaktewater waarin de riolering uitkomt.
 • Loos geen vast afval dat afkomstig is van mechanische verbrijzeling of water dat dergelijke stoffen bevat in de riolering of in het oppervlaktewater.
 • Gebruik een vetafscheider om te vermijden dat de rioleringen en het oppervlaktewater verontreinigd geraken. 

  Een vetafscheider is verplicht in grote verwerkingsbedrijven van vlees, vis, in de voedingsmiddelennijverheid, grootkeukens, ...

  Als uw werkplaats een kleine buurtslagerij, -vishandel of -traiteurzaak is, bent u niet verplicht een vetafscheider te installeren wanneer u afvalwater in de openbare riolering loost.
  Het kan evenwel toch nuttig zijn, want de leidingen geraken er niet door verstopt.

  Meetbuis
  Vooraleer het in de riolering terechtkomt, gaat alle afvalwater van uw werkplaats idealiter langs een meetbuis.

  Om monsters te nemen zorgt u voor een voldoende grote buis.

  Installeer de meetbuis vooraleer het water wordt vermengd met ander huishoudelijk afvalwater.

Vetafscheider

Top

Datum van de update: 18/02/2022